Juridische ondersteuning

SAM ontsluit juridische informatie voor praktijkwerkers. Over jeugdhulp, schuldhulpverlening, beroepsgeheim, en de rechtspositie van gedetineerden. We doen dat in toegankelijke taal, met websites, helpdesks, publicaties, vormingen en infosessies. We helpen je als sociaal werker om de rechtspositie van je cliënten te versterken op basis van correcte informatie over de regelgeving.

Over jeugdhulp

Online

  • Jeugdrecht.be is een bron van praktische informatie over de rechtspositie van minderjarigen in de jeugdhulp. Deze site is bedoeld voor alle praktijkwerkers.
  • Tijdschrift Jeugd en Kinderrechten (TJK) is een unieke samenwerking van en voor werkveld, rechtspraktijk en wetenschap. SAM (team Jeugdrecht.be) leidt en stuwt de praktijkredactie (er is ook een rechtspraakredactie en een wetenschappelijke redactie). We verzorgen de tweemaandelijkse TJK-e-zines op Legal Xpert (Intersentia) en organiseren de tweejaarlijkse TJK-studiedagen.

Helpdesk

De helpdesk voor praktijkwerkers is bereikbaar via Jeugdrecht.be. Wij beantwoorden vragen over de rechtspositie van kinderen en jongeren in de jeugdhulp. We antwoorden binnen de tien werkdagen, de gemiddelde termijn is drie dagen.

Over budget- en schuldhulpverlening

Online

www.eerstehulpbijschulden.be is een website voor een breed publiek: over schulden, schuldhulpverlening, rechten en plichten van schuldenaar en schuldeiser...

Publicatie

SAM verzorgt de redactie van het Handboek Schuldbemiddeling, hét referentiewerk voor budget- en schuldhulpverleners in Vlaanderen.

Helpdesk

Ben je een budget- en schuldhulpverlener uit een van de 321 erkende instellingen voor schuldbemiddeling? Juristen van het team schulden geven je advies op maat.

Hoe neem je contact op? Mail je vraag, aangevuld met documenten om de concrete case te kunnen analyseren, naar helpdesk.schuldbemiddelaars@samvzw.be. Onze stafmedewerkers staven hun adviezen waar mogelijk met wetteksten, rechtspraak en rechtsleer.

Juridische vormingen

  • een basisopleiding schuldbemiddeling voor schuldhulpverleners
  • verdiepende vorming voor schuldhulpverleners

Ga naar het activiteitenoverzicht 

Over beroepsgeheim/beroepsethiek

Publicatie

Helpdesk

  • Heb je een vraag over beroepsgeheim of beroepsethiek, contacteer ons via de helpdesk Beroepsgeheim/beroepsethiek: beroepsgeheim@samvzw.be   

Juridische vormingen

  • we organiseren regelmatig een introductie beroepsethiek en beroepsgeheim voor hulpverleners
  • vormingen op maat en op vraag voor organisaties

Over de rechtspositie van gedetineerden

Helpdesk

Ben je medewerker van Justitieel Welzijnswerk in de gevangenissen van Vlaanderen en Brussel, en heb je een vraag over de rechtspositie van gedetineerden? Stel ons je vraag per e-mail