Onlinehulp

Toegankelijkheid

SAM helpt je om informatie- en communicatietechnologie (ICT) geïnformeerd, deskundig en kritisch te gebruiken in contact met je doelgroepen.

We ondersteunen sociale professionals, organisaties en beleidsmakers.

Om dit te doen bundelen we met zes partnerorganisaties de krachten in Onlinehulp Vlaanderen. Samen maken we werk van:

  • een kennis- en leeraanbod voor sociale en welzijnsprofessionals
  • toegankelijke apps en websites voor welzijn en gezondheid.

Websites

www.onlinehulp-vlaanderen.be: Wegwijzer voor professionals in online en blended welzijnswerk en gezondheidszorg. Hier vind je kennis en advies, methodieken, trainingen en workshops.

www.onlinehulp-apps.be: Jouw wegwijzer naar apps en websites voor welzijn en geestelijke gezondheid. Hier vind je kwaliteitsvolle digitale apps en tools.

Leren

Voor wie? elke sociale, welzijns- of geestelijkegezondheidsprofessional (in spe)

Wat? We helpen je kennis, vaardigheden en een goede basishouding verwerven. Altijd gekaderd in een context van blended hulpverlening.

Ga naar het overzicht van vormingen bij Onlinehulp Vlaanderen

Meer over Onlinehulp Vlaanderen

Onlinehulp Vlaanderen is een samenwerking van: SAM, Arteveldehogeschool, Thomas More hogeschool, Howest, Psyche, en online-hulpverlening.be

SAM is penhouder voor Onlinehulp Vlaanderen. We zorgen voor samenwerking en afstemming van praktijk, onderzoek & ontwikkeling, middenveld en beleid. We streven naar kwaliteitsvolle online en blended hulp die voor iedereen toegankelijk is. We zijn partner van Mediawijs en SAAMO in het dichten van de digitale kloof.

Waarover gaat het? De meest gebruikte begrippen
Onlinehulpverlening

= elke interventie waarbij gebruik gemaakt wordt van ICT om welzijn en gezondheid te bestendigen of verhogen

Bekijk hier de uitgebreide definities
Blended hulpverlening

= de combinatie of de integratie van face-to-face hulpverlening en onlinehulpverlening om welzijn en gezondheid te bestendigen of verhogen

E-inclusie

= praktijken die ernaar streven dat alle burgers kunnen (blijven) participeren aan de digitale wereld

Vragen? Opmerkingen?

  • Sandra Beelen - Onlinehulp Vlaanderen (projectcoördinator)
  • Marie Van de Cam - Leren over online en blended hulp
  • Sam Brulez - Onlinehulp-apps.be
  • Thanée Matthijs - Onlinehulp Vlaanderen