Online- en blended hulpverlening

SAM helpt je om informatie- en communicatietechnologie (ICT) geïnformeerd, deskundig en kritisch te gebruiken in contact met je doelgroepen. We ondersteunen zowel sociale professionals als organisaties en beleidsmakers.

beeldbellen

Digitale communicatiemiddelen zijn stilaan onmisbaar in contacten tussen burgers, cliënten en patiënten en dienst-, hulp- en zorgverleners. De COVID-19 pandemie heeft dat nog extra aangetoond.

Vaak wordt die onlinehulp gecombineerd met face-to-face-contact.

Hieronder lees je wat we precies bedoelen met ‘onlinehulp’, 'blended hulp', en wat dan met de digitale drempels?

 

Waarover gaat het? De meest gebruikte begrippen
Onlinehulpverlening

= elke interventie waarbij gebruik gemaakt wordt van (ICT) om welzijn en gezondheid te bestendigen of verhogen

Bekijk hier de uitgebreide definities
Blended hulpverlening

= de combinatie of de integratie van face-to-face hulpverlening en onlinehulpverlening om welzijn en gezondheid te bestendigen of verhogen

E-inclusie

= praktijken die ernaar streven dat alle burgers kunnen (blijven) participeren aan de digitale wereld

Ons aanbod: kennis over online en blended hulp

Werk je online of blended, of wil je dat in de toekomst gaan doen?
Waar vind je kennis en advies over online of blended hulp?

SAM bundelt de krachten met zes partnerorganisatie voor een kennisaanbod. We doen dat onder de vlag ‘Onlinehulp Vlaanderen':

  • www.onlinehulp-vlaanderen.be: de referentiewebsite voor online- en blended hulp
  • www.onlinehulp-apps.be: kwaliteitsvolle methodieken en toepassingen voor online of blended hulp, ontsloten voor professionals en burgers. Jouw wegwijzer naar apps en websites voor welzijn en geestelijke gezondheid
  • We ondersteunen toegankelijke en inclusieve online- en blended hulpverleningspraktijken
  • We helpen je competenties te ontwikkelen
  • We ondersteunen beleidsontwikkeling

Voor wie?

Onlinehulp Vlaanderen richt zich naar elke sociale, welzijns- of geestelijke gezondheidsprofessional (in spe). De focus ligt vooral bij het welzijnswerk

Onlinehulp Vlaanderen is een samenwerking van:

 

Ons aanbod: cursussen, trainingen, intervisie

Ons leeraanbod richt zich naar elke sociale, welzijns- of geestelijke gezondheidsprofessional (in spe). We helpen je kennis, vaardigheden en een goede basishouding verwerven. Altijd gekaderd in een context van blended hulpverlening.

We bieden al onze leeractiviteiten zowel online als live of blended aan. 

Meer over ons leeraanbod
Aan de slag met online en blended hulp
Bekijk het uitgebreide overzicht van ons leeraanbod
Chathulpverlening
E-mailhulpverlening
Beeldbellen

 

(Foto's: 

1. Surface, Unsplash
2. Mohamed Hassan via Pixabay
3. Volodymyr Hryshchenko via Unsplash
4. Brett-Jordan via Unsplash
5. Alexandra_koch via Pixabay)

Heb je een vraag? Neem contact met ons op
Marie Van der Cam

Marie Van der Cam

+32 485 19 83 92
Digitalisering Onlinehulp
Sam Brulez

Sam Brulez

+32 486 34 55 22
Digitalisering Onlinehulp Outreachend werken
Sandra Beelen

Sandra Beelen

+32 486 54 51 83
Digitalisering Onlinehulp
Thanée Mathijs

Thanée Mathijs

+32 492 90 42 32
Onlinehulp