Onlinehulp

SAM helpt sociale professionals en vrijwilligers om geïnformeerd, deskundig en kritisch gebruik te maken van informatie- en communicatietechnologie (ICT). 

onlinehulp

Digitalisering in de hulp

De invloed van de digitalisering op de samenleving is immens. Dat zien we ook in hulpverlening en zorg:

  • Mensen gaan op andere manieren zoeken naar informatie, advies of hulp.

  • En dienst-, hulp- en zorgverlening krijgen nieuwe vormen. Denk maar aan onlinehulptoepassingen zoals websites, chathulp en digitale apps. 

De welzijnssector gebruikt al ruim vijftien jaar online hulptoepassingen, en het aanbod groeit jaar na jaar. 

Wat is onlinehulp voor welzijn en gezondheid?

  1. Elke communicatie van bezoeker, cliënt of patiënt: onderling, of met een organisatie, hulpverlener of zorgverstrekker 
  2. waarbij gebruik gemaakt wordt van ICT 
  3. met de bedoeling om welzijn en gezondheid te bestendigen of te vergroten. 

Onlinehulpverlening wordt steeds vaker gecombineerd met 'offline' (face to face) contact. Dan spreken we van blended hulp.

Welzijnswerkers proberen ook via sociale media aan te sluiten bij  de digitale leefwereld, die steeds belangrijker is voor hun cliënten.

Hoe kijkt SAM ernaar?

De digitale stroomversnelling schept enorme mogelijkheden voor meer welzijn en gezondheid voor iedereen.  
Maar welzijnswerkers zien ook als eersten de gevolgen voor wie niét mee kan. De uitdagingen inzake sociale rechtvaardigheid worden groter, en er ontstaan nieuwe welzijnsproblemen.
Er is dus nog werk aan de winkel om te komen tot een toegankelijke en kwaliteitsvolle onlinehulpverlening voor iedereen
 

Wat doet SAM?

SAM helpt sociale professionals en vrijwilligers om geïnformeerd, deskundig en kritisch gebruik te maken van informatie- en communicatietechnologie (ICT). 
Samen met het werkveld en onze partners maken we werk van een toegankelijke en kwaliteitsvolle onlinehulpverlening voor iedereen.
Onze vaste samenwerkingspartners zijn Steunpunt Geestelijke Gezondheid, Netwerk Onlinehulp Vlaanderen, Mediawijs en Flanders Care.

Een greep uit onze activiteiten
SAM organiseert uitwisseling en kennisdeling.

Via OHUP -- OnlineHulpUitwisselingsPlatform wisselen 23 welzijns- en zorgorganisaties kennis uit over toegankelijke en kwaliteitsvolle onlinehulpverlening. 

SAM ondersteunt de Centra voor Algemeen Welzijnswerk inzake onlinehulpverlening.

We doen dat met expertise, procesbegeleiding, vorming, uitwisseling en intervisie.

Flanders’ Care incentive projecten:

SAM is jurylid en biedt begeleiding bij de opstart.

Ondersteuning op maat

SAM geeft vorming, training en begeleide intervisie aan teams en organisaties die willen starten met chathulp.

SAM werkt methodieken uit

SAM werkt methodieken uit die organisaties helpen om online-hulpverleningspraktijken te ontwikkelen en vernieuwen.

SAM is aanspreekpunt voor de Vlaamse overheid

SAM is aanspreekpunt voor de Vlaamse overheid voor visie- en beleidsontwikkeling over onlinehulpverlening.

Heb je een vraag? Neem contact met ons op
Marie Van der Cam

Marie Van der Cam

+32 485 19 83 92
Onlinehulp Outreachend werken
Sam Brulez

Sam Brulez

+32 493 89 30 20
Digitalisering Onlinehulp
Sandra Beelen

Sandra Beelen

+32 486 54 51 83
Digitalisering Onlinehulp