Annuleringsvoorwaarden

 • Je kan je inschrijving annuleren door een mail te sturen naar activiteiten@samvzw.be.

 • Annuleer je meer dan 21 dagen voor de startdatum van de activiteit?
  Dan betalen we je inschrijvingsgeld terug.

 • Annuleer je minder dan 21 dagen voor de startdatum van de activiteit?
  Dan blijft het inschrijvingsgeld verschuldigd, ongeacht de reden van je annulering.

 • Duurt een activiteit meerdere dagen en kan je op één of meerdere dagen niet deelnemen?
  Dan blijft het volledige inschrijvingsgeld verschuldigd.

 • Je mag een collega in jouw plaats laten deelnemen aan de activiteit waarvoor je je hebt ingeschreven als je dit voor aanvang meldt.
  Bij meerdaagse vormingen is het niet mogelijk om tijdens de vorming nog een wissel te doen.

 • SAM vzw annuleert zelf een activiteit waarvoor je je hebt ingeschreven?
  Dan betalen we je inschrijvingsgeld terug.

 • SAM vzw verandert de (start-)datum van een activiteit waarvoor je je hebt ingeschreven?
  Dan kan je ervoor kiezen om je uit te schrijven. We betalen dan je inschrijvingsgeld terug.

Toevoeging voor basisopleiding Schuldbemiddeling

Deelnemers ontvangen het attest om aan de slag te gaan als schuldbemiddelaar bij een EISB (erkende instelling voor schuldbemiddeling). Na afloop van de opleiding ontvangen ze dit attest indien aan volgende voorwaarden is voldaan:

 • 9 van de 10 lesdagen aanwezig zijn
 • alle online modules doorlopen 

Je kan niet aanwezig zijn op een lesdag? 

Twee lesdagen (ook halve dag online vorming geldt voor een lesdag) kan je omwisselen met die op een andere locatie, bij voorkeur binnen dezelfde lessenreeks. Dit is afhankelijk van de beschikbare reserveplaatsen op andere locaties, neem daarvoor contact op met activiteiten@samvzw.be 

Factuurvoorwaarden

 • Onze facturen zijn betaalbaar via overschrijving.
 • Er wordt geen korting gegeven op het factuurbedrag, tenzij in een overeenkomst iets anders is overeengekomen.

 • Elke inschrijving houdt een betalingsverplichting in.
 • Bij gehele of gedeeltelijke niet-betaling op de vervaldag van de factuur is van rechtswege en zonder voorafgaande ingebrekestelling verschuldigd:

  a) een interest tegen 1% per maand
  b) een forfaitaire vergoeding van 10% van het factuurbedrag, met een minimum van 50 euro per factuur
   
 • Bij wijzigingen aan de factuur (naam, ondernemingsnummer, bestelbonnummer, ...) rekenen we een administratieve kost (10 euro) aan.  
   
 • Bezwaren moeten overgemaakt worden met een aangetekende brief. Dit bezwaar moet een motivatie bevatten. Indientermijn: maximaal 7 dagen na levering of na factuurdatum. Na deze termijn beschouwen we de factuur als aanvaard.
 • Voor alle geschillen zijn enkel de rechtbanken van het arrondissement Antwerpen bevoegd.

Keuze voor E-factuur

We verzenden de facturen standaard als pdf, onmiddellijk na inschrijving.

 • Wil jouw organisatie alleen e-facturen? Vul dan als 'kortingscode' E-FACTUUR in.
  We hebben dan ook je bestelbonnummer of referentie nodig.
 • Heb je het bestelbonnummer of de referentie nog niet?
  Mail het ons ten laatste vier weken voor aanvang van de activiteit. Dan kunnen we de correcte referentie nog inbrengen.
  Bij wijzigingen aan de factuur (naam, ondernemingsnummer, bestelbonnummer, ...) rekenen we een administratieve kost (10 euro) aan.  
 • Werd er een pdf factuur verzonden, maar dient deze toch als E-factuur te worden aangeboden, dan wordt deze administratieve kost ook aangerekend.