Annuleringsvoorwaarden

 • Je kan je inschrijving annuleren door een mail te sturen naar vormingen@samvzw.be 

 • Annuleer je meer dan 21 dagen voor de startdatum van de activiteit?
  Dan betalen we je inschrijvingsgeld terug.

 • Annuleer je minder dan 21 dagen voor de startdatum van de activiteit?
  Dan blijft het inschrijvingsgeld verschuldigd, ongeacht de reden van je annulering.

 • Duurt een activiteit meerdere dagen en kan je op één of meerdere dagen niet deelnemen?
  Dan blijft het volledige inschrijvingsgeld verschuldigd.

 • Je mag een collega in jouw plaats laten deelnemen aan de activiteit waarvoor je je hebt ingeschreven.

 • SAM vzw annuleert zelf een activiteit waarvoor je je hebt ingeschreven?
  Dan betalen we je inschrijvingsgeld terug.

 • SAM vzw verandert de (start-)datum van een activiteit waarvoor je je hebt ingeschreven?
  Dan kan je ervoor kiezen om je uit te schrijven. We betalen dan je inschrijvingsgeld terug.

Factuurvoorwaarden

 • Onze facturen zijn betaalbaar via overschrijving.

 • Er wordt geen korting gegeven op het factuurbedrag, tenzij in een overeenkomst iets anders is overeengekomen.

 • Elke inschrijving houdt een betalingsverplichting in.

 • Bij gehele of gedeeltelijke niet-betaling op de vervaldag van de factuur is van rechtswege en zonder voorafgaande ingebrekestelling verschuldigd:
  a) een interest tegen 1% per maand
  b) een forfaitaire vergoeding van 10% van het factuurbedrag, met een minimum van 50 euro per factuur

 • Bij wijzigingen aan de factuur (naam, ondernemingsnummer, bestelbonnummer, ...) rekenen we een administratieve kost (10 euro) aan.  

 • Bezwaren moeten overgemaakt worden met een aangetekende brief. Dit bezwaar moet een motivatie bevatten. Indientermijn: maximaal 7 dagen na levering of na factuurdatum. Na deze termijn beschouwen we de factuur als aanvaard.

 • Voor alle geschillen zijn enkel de rechtbanken van het arrondissement Antwerpen bevoegd.

Keuze voor E-factuur

 • We verzenden de facturen standaard als pdf, onmiddellijk na inschrijving.
  Wil jouw organisatie alleen e-facturen? Vul dan als 'kortingscode' E-FACTUUR in.
  We hebben dan ook je bestelbonnummer of referentie nodig.
   
 • Heb je het bestelbonnummer of de referentie nog niet?
  Mail het ons ten laatste vier weken voor aanvang van de activiteit. Dan kunnen we de correcte referentie nog inbrengen.
  ​​​​​​​Bij wijzigingen aan de factuur (naam, ondernemingsnummer, bestelbonnummer, ...) rekenen we een administratieve kost (10 euro) aan.