Armoede

Sociale bescherming
Sociale inclusie
Toegankelijkheid

Structurele armoedebestrijding vormt mee de kern van het sociaal werk. Het loopt dan ook als een rode draad door het aanbod van SAM voor sociale professionals.

Wat is armoede?

Vandaag leeft 12,3 procent van de Belgische bevolking in armoede. Het gaat om mensen die in een gezin wonen met een inkomen lager dan 60 procent van de mediaan.

Armoede als een gebrek aan geld dus. En dat klopt ook: armoede start altijd met te weinig financiële middelen. Maar tegelijk is armoede veel meer dan dat:

  • Er is een netwerk van sociale uitsluitingen dat zich uitstrekt over meerdere gebieden van het individuele en collectieve bestaan.
  • Dat maakt dat men geen menswaardig leven kan leiden.
  • Er ontstaat een kloof met de rest van de samenleving.
  • De samenleving (re)produceert die kloof.
  • Mensen kunnen ze niet op eigen kracht overbruggen.

Wat doet SAM?

Op dit terrein maakt SAM een verschil met:

  • Beleidswerk: We bieden advies bij de opmaak van lokaal, Vlaams en federaal beleid dat een invloed heeft op het leven van mensen in armoede. Dat doen we onder meer op het vlak van wonen, werk, en met onze ondersteuning voor Ieders stem telt
  • Vormingen: voor sociale professionals die met armoede geconfronteerd worden en met armoedebeleid bezig zijn. Ga naar het activiteitenoverzicht
  • Praktijk- en methodiekontwikkeling: we ondersteunen projecten en ontwikkelen methodieken die er mee voor zorgen dat mensen tot hun rechten komen.
  • Politiseren: We stimuleren het maatschappelijk debat over hoe we de samenleving inrichten.  Ga naar onze pagina Politisering

Meer over armoedebestrijding vind je onder meer op deze pagina’s:

Tuur Ghys over structurele armoedebestrijding

In 2020 nodigde SAM onderzoeker Tuur Ghys uit voor een online lezing over structurele armoedebestrijding. "Armoedebestrijding zal structureel zijn, of zal niet zijn. En als ze lukt, gebeurt ze strategisch"

Naar de opname  (duur: 2:19:00)