Opbouwwerk

De STEK
Sociale inclusie

Waarover gaat het?

Veel mensen in onze samenleving hebben het moeilijk . Er bestaan grond- en mensenrechten voor iedereen, maar ze zijn niet altijd toegankelijk. Niet iedereen heeft een menswaardig inkomen, een kwaliteitsvolle woning of een duurzame job.

In het politieke en maatschappelijke debat is het perspectief van mensen in een maatschappelijk kwetsbare positie noodzakelijk om werkelijk tot een duurzame en sociaal rechtvaardige samenleving te komen. Maar zij hebben veel minder kansen om hun stem te laten horen.

Het opbouwwerk staat steeds aan de kant van mensen die het moeilijk hebben. Opbouwwerkers begrijpen de problemen waar mensen tegenaan lopen. Ze werken samen met hen aan tastbare en vernieuwende oplossingen. Die hebben vaak een effect op het niveau van de buurt of de stad. Zo worden, dicht bij de mensen, hefbomen gecreëerd om stappen vooruit te zetten in het leven.

Om die oplossingen structureel te verankeren, richten opbouwwerkers zich tot de overheid, de markt en het middenveld. Zo streven ze naar een menswaardig bestaan voor iedereen. 

Wat doet SAM?

SAM ondersteunt opbouwwerkers en de werking van SAAMO. Het gemeenschappelijke meerjarenplan van SAAMO vormt daarbij een belangrijke leidraad.

Leren en vorming

We stippelen samen een leerbeleid uit op maat van het opbouwwerk

We bieden een beroepsopleiding, cursussen, lezingen, intervisie, praktijkgroepen, e.a.   Naar de activiteitenkalender

Praktijkontwikkeling

  • SAM voert onderzoek naar de praktijk van opbouwwerkers, en ontwikkelt praktijkkaders en werkinstrumenten. Samen brengen we maatschappelijke tendensen in beeld en analyseren we welke rol het opbouwwerk daarin kan spelen. 
  • SAM neemt ook een ondersteunende rol op in de sectorprojecten die SAAMO in het kader van het meerjarenplan opzet.

Visie ontwikkelen en praktijk documenteren 

  • SAM ontwikkelt in samenspraak met SAAMO een visie over thema’s als onvoorwaardelijkheid van rechten, duurzaamheid en solidariteit. 
  • We zetten sterke praktijk in het opbouwwerk op taal om ze te verspreiden naar het brede sociaal werk, beleidsmakers en andere maatschappelijke stakeholders.