Beroepsethiek

SAM ondersteunt praktijkwerkers als het over beroepsgeheim of discretieplicht gaat. En kijkt ook naar bredere ethische kwesties.

een ethische 'knoop'

De regels voor het beroepsgeheim kenden de voorbije decennia veel veranderingen. Verschillende wetsaanpassingen maken uitbreiding van spreekrecht mogelijk. 
Voor sociaal werkers roept dat vaak vragen op. Zwijg ik nu of niet? En in welke situaties spreek ik eventueel toch ten aanzien van derden? Zulke situaties vertwijfelen sociaal werkers ook: welke beslissing is ethisch gezien verantwoord?

SAM ondersteunt praktijkwerkers op verschillende vlakken als het over beroepsgeheim of discretieplicht gaat.

 

Beroepsgeheim en discretieplicht

We geven specifieke juridische adviezen over de toepassing van de regelgeving beroepsgeheim en discretieplicht:

  • Heb je een beroepsgeheim of niet?

  • Wat is je opdracht precies? 
  • Wat betekent beroepsgeheim voor jouw functie?
  • Wat betekent beroepsgeheim in de concrete casus waarin je werkt?
  • Welke rechtsgronden moet je overwegen om tegen derden te spreken over je cliënt? Waar hou je het best rekening mee als men je informatie vraagt over je cliënten?

Lees hier meer over onze juridische ondersteuning


Vormingen

Hebben jij en je team nood aan vorming over het beroepsgeheim? We bekijken in overleg wat we je kunnen bieden.


Ethische kwesties

De vraag 'wat met het beroepsgeheim in deze casus?' bevat altijd een ethisch aspect. Meer kennis over het beroepsgeheim alleen ontwart die knoop maar zelden.
SAM kijkt verder dan de wettelijke kaders over het beroepsgeheim:

  • We geven vormingen op maat over ethische kwesties in de praktijk van sociaal werk
  • We organiseren een open vormingsaanbod met aandacht voor zowel beroepsgeheim als ethiek
  • We bieden procesbegeleiding op maat over het ontrafelen van ethische kwesties op de werkvloer

 

Helpdesk beroepsgeheim/beroepsethiek

Heb je als sociale professional een concrete vraag over beroepsgeheim of een ethische kwestie? Aarzel dan niet om contact op te nemen met onze helpdesk via beroepsgeheim@samvzw.be

Heb je een vraag over beroepsethiek? Neem contact met ons op
Aurelie Smets

Aurélie Smets

+32 492 97 52 81
Beroepsgeheim en beroepsethiek Schuldhulpverlening
Daisy Nauwelaers

Daisy Nauwelaers

+32 492 58 68 40
Beroepsgeheim en beroepsethiek Vrijheidsbeperkende maatregelen
Kris Stas

Kris Stas

+32 491 61 19 06
Beroepsgeheim en beroepsethiek