Emotionele ontwikkeling

Hoe zorg je ervoor dat je je cliënten op een gepast niveau benadert? Zonder hen te overschatten of onderschatten? 'Emotionele ontwikkeling' is een sleutelbegrip.

vrouw onherkenbaar achter handen

Omgaan met cliënten met moeilijk begrijpbaar gedrag

Mensen die zeggen dat ze iets zullen doen, maar het niet doen. Cliënten die niet willen meewerken. Die zich niet aan regels of afspraken houden. Of die eerst begeleiding claimen en dan afhaken. Het gedrag van mensen lijkt soms moeilijk te begrijpen. Doorgaans gaat het over kwetsbare mensen met een (vermoeden van verstandelijke) handicap en met complexe zorgvragen.

Vaak gaan hulpverleners of sociaal werkers hen over- of onderschatten. Hoe bied je deze mensen gepaste ondersteuning? Hoe benader je mensen op een gepast niveau?

Emotionele ontwikkeling’ is daarbij een sleutelbegrip. Deze mensen hebben één ding gemeen: een aantal aspecten van hun ontwikkeling is niet in evenwicht. Dat maakt hen (vooral) emotioneel kwetsbaar. Ze hebben psychische problemen of vertonen moeilijk te begrijpen gedrag.

Met het denkkader rond emotionele ontwikkeling kan je je cliënt aanspreken op een niveau dat bij hem past. De cliënt voelt zich veiliger en kan groeikansen beter grijpen.

Anton Došen ontwikkelde de Schaal voor Emotionele Ontwikkeling (SEO). Het uitgangspunt is: we gaan een inschatting maken van de emotionele ontwikkeling van een persoon met een verstandelijke beperking, zodat we die persoon gepast kunnen ondersteunen. Zo kunnen we vastgelopen cliëntsituaties ontwarren en anders benaderen. Naast Došen leverden ook Jaques Heijkoop, Gerrit Vignero, Erik De Belie, John McGee, Dorothea Timmers-Huigens en vele anderen essentiële inzichten.

Emotionele ontwikkeling ook in jouw werking?

Wat zijn de voorwaarden om goed te werken rond emotionele ontwikkeling?
Hoe ga je er concreet mee aan de slag in je begeleiding?

Werken met emotionele ontwikkeling gaat verder dan een schaal invullen. Het vraagt aanpassingen in je begeleidingsstijl en in de strategieën die je hanteert.

Het expertisenetwerk SENS-EO leert professionals hoe ze met deze methodiek aan de slag kunnen. Dat doen we vooral met trainingen en opleidingen, en met publicaties.

 

Hoe leer je werken met het kader voor emotionele ontwikkeling?

 • Maak kennis met het kader in een van onze workshops 'Omgaan met moeilijk begrijpbaar gedrag'
 • Schrijf je in voor een 'basisvorming Emotionele ontwikkeling' (voor organisaties of in open aanbod)
 • Volg een verdiepende module, bijvoorbeeld over agressie, straffen en belonen, hechting
 • Haal je certificaat als beoordelaar SEO-R²/SEO-V of word trainer
 • Sluit je aan bij een werkgroep

­Ga naar het activiteitenoverzicht voor ons aanbod van de komende maanden

Neem contact op

 

Ondersteuning op maat voor je organisatie

Werkt je organisatie met de SEO-schaal of wil je ermee van start gaan? Dan kan je ook kiezen voor ondersteuning op maat. Het kan gaan om een meerdaagse basisvorming, intervisiemomenten, ondersteuning bij een inschaling, of coachingstrajecten.

Een coach tekent met je organisatie een traject op maat uit en volgt dat mee op.

Vraag een traject op maat aan

Het Expertisenetwerk Emotionele Ontwikkeling

Het expertisenetwerk Emotionele Ontwikkeling (SENS-EO) deed de schaal en het SEO-denkkader ingang vinden bij sociale professionals in Vlaanderen. SAM en Hogent coördineren dit netwerk. Experten en professionals uit een waaier aan sectoren zetten er mee hun schouders onder.

Het kader heeft intussen zijn verdienste bewezen ver buiten de sector van ondersteuning van mensen met een verstandelijke handicap: in het onderwijs, de jeugdhulp, eerstelijnsdiensten en geestelijke gezondheidszorg. SENS-EO heeft bijvoorbeeld een aanbod voor ouders, een groep die werkt rond onderwijs, en regionale kenniskringen.

Wat doet SENS-EO?

 • ontwikkeling van instrumenten
 • verspreiding van het kader emotionele ontwikkeling in het werkveld
 • kennisdeling met materialen, leeractiviteiten en kenniskringen
 • organisatie van tweejaarlijks het SENS-EO symposium dat nieuwe evoluties en resultaten van werkgroepen presenteert.
 • wetenschappelijk onderzoek
 • Europese samenwerking en uitwisseling

 

Op de hoogte blijven?

Schrijf je in voor de SAM-nieuwsbrief, en vink 'Emotionele ontwikkeling' aan: Inschrijven

Download de SENS-EO Leerlijn
Download
Van basisvorming tot master-trainer
Download: het SENS-EO netwerk
Download
Het netwerk SENS-EO: regiegroep, expertengroepen, werkgroepen en sporen.

(foto Priscilla Du Preez op Unsplash)

Heb je een vraag? Neem contact met ons op
Cindy Stevelinck

Cindy Stevelinck

+32 473 75 83 31
Diversiteit Emotionele ontwikkeling Inclusie Interculturalisering