Maatschappelijk opbouwwerk

Waarover gaat het?

Veel mensen in onze samenleving hebben het moeilijk . Er bestaan grond- en mensenrechten voor iedereen, maar ze zijn niet altijd toegankelijk. Niet iedereen heeft een menswaardig inkomen, een kwaliteitsvolle woning of een duurzame job.

In het politieke en maatschappelijke debat is het perspectief van mensen in een maatschappelijk kwetsbare positie noodzakelijk om werkelijk tot een duurzame en sociaal rechtvaardige samenleving te komen. Maar zij hebben veel minder kansen om hun stem te laten horen.

Het opbouwwerk staat steeds aan de kant van mensen die het moeilijk hebben. Opbouwwerkers begrijpen de problemen waar mensen tegenaan lopen. Ze werken samen met hen aan tastbare en vernieuwende oplossingen. Die hebben vaak een effect op het niveau van de buurt of de stad. Zo worden, dicht bij de mensen, hefbomen gecreëerd om stappen vooruit te zetten in het leven.

Om die oplossingen structureel te verankeren, richten opbouwwerkers zich tot de overheid, de markt en het middenveld. Zo streven ze naar een menswaardig bestaan voor iedereen. 

(foto Geertje Franssen)

Man tilt kind op in gezellig drukke straat.

Wat doet SAM?

SAM ondersteunt opbouwwerkers en de werking van de SAAMO, voorheen Samenlevingsopbouw. Het gemeenschappelijke meerjarenplan van SAAMO vormt daarbij een belangrijke leidraad.

Leren en vorming

Op maat van het opbouwwerk ontwikkelen en organiseren wij een beroepsopleiding, cursussen, lezingen, intervisie, praktijkgroepen, e.a. We stippelen samen een leerbeleid uit.

Praktijkontwikkeling

SAM voert onderzoek naar de praktijk van opbouwwerkers, en ontwikkelt praktijkkaders en werkinstrumenten. Samen met hen brengen we maatschappelijke tendensen in beeld en analyseren we welke rol het opbouwwerk daarin kan spelen. 
SAM neemt ook een ondersteunende rol op in de sectorprojecten die SAAMO in het kader van het meerjarenplan opzet.

Visie ontwikkelen en praktijk documenteren 

SAM ontwikkelt in samenspraak met SAAMO een visie over thema’s als onvoorwaardelijkheid van rechten, duurzaamheid en solidariteit. 
Daarnaast zetten we sterke praktijk binnen het opbouwwerk op taal om ze te verspreiden naar het brede sociaal werk, beleidsmakers en andere maatschappelijke stakeholders.

Lees meer over SAAMO

Heb je een vraag? Neem contact met ons op
Elke Plovie

Elke Plovie

+32 477 463 465
Politiserend sociaal werk
Els De Waele

Els De Waele

+32 492 97 52 82
Impactevaluatie Politiserend sociaal werk Professionalisering opbouwwerk
Floris Goethals

Floris Goethals

+32 496 14 23 60
Professionalisering opbouwwerk
Geert Schuermans

Geert Schuermans

+32 492 97 52 86
Politiserend sociaal werk Voorwaardelijkheid van rechten
Klaas Poppe

Klaas Poppe

+32 492 97 52 87
Sociaal werk en duurzaamheid Wonen
Liselot Simillion

Liselot Simillion

+32 493 27 09 06
Gebiedsgericht sociaal werk Politiserend sociaal werk
Lynn Formesyn

Lynn Formesyn

+32 490 64 05 27
Arbeid
Sanghmitra Bhutani

Sanghmitra Bhutani

+32 0490 57 96 24
De STEK