Vrijheidsbeperkende maatregelen

Handicap
Jongeren
Sociale bescherming

Waarover gaat het?

Vrijheidsbeperkende maatregelen’ (VBM) zijn alle maatregelen die de bewegingsvrijheid, van contact met de buitenwereld of van keuzevrijheid van een zorggebruiker inhouden.

Niemand wordt graag in zijn vrijheid beperkt, en geen voorziening past graag vrijheidsbeperkende maatregelen toe. 

Het principiële uitgangspunt is dan ook ‘Nee, tenzij’: tenzij het in het belang van de cliënt zelf is, van andere cliënten of van de medewerkers.

Als vrijheidsbeperkende maatregelen toch toegepast worden, is het van het grootste belang voor alle betrokkenen dat het bewust en correct gebeurt.

Wat doet SAM rond vrijheidsbeperkende maatregelen?

OmgaanmetVBM.be

Op dit platform vind je:

  • Ondersteuning om vrijheidsbeperkende maatregelen zoals afzondering en fixatie te voorkomen.
  • Of wanneer het niet anders kan: wegwijzers om zulke maatregelen veilig en humaan toe te passen.

Basis zijn de twee multidisciplinaire richtlijnen over afzondering en fixatie in de brede jeugdhulp en in de geestelijke gezondheidszorg (GGZ) voor volwassenen.

Community of practice

Vlaams Platform Vrijheidsbeperkende Maatregelen is een community of practice van professionals uit VAPH-voorzieningen, geestelijke gezondheidszorg, revalidatiecentra, onderwijs… SAM ondersteunt dit platform. Lees meer

Publicatie

Bewuster omgaan met vrijheidsbeperkende maatregelen is een reflectie-instrument, ontwikkeld door SAM met het Vlaams Platform VBM. Denk samen met je collega’s gestructureerd na over vrijheidsbeperkende maatregelen in je organisatie. Je vindt in deze brochure houvast om het resultaat van je denkproces te vertalen naar afspraken en procedures in je organisatie.