Voorwaardelijkheid van rechten

Sociale bescherming

Waarover gaat het?

Het 'voor wat hoort wat’-principe is steeds meer aanwezig in ons sociaal beleid: het huisvestingsbeleid, de werkloosheidsverzekering, de hulpverlening. Steeds meer kiezers en politici vinden: wie een menswaardig bestaan wil leiden, moet dat eerst verdienen. Door te werken, maar ook door Nederlands te leren, door af te kicken, enz. Dat noemen we de voorwaardelijkheid van rechten. 

Het sociaal werk kan dit thema politiseren (publiek maken)

Wat is er mis met deze denkwijze?

Als (grond)rechten voorwaardelijk worden, vallen meer mensen door de mazen van het net.

Toch wordt het principe zelden in vraag gesteld.

Het sociaal werk kan dit thema politiseren (publiek maken) zodat er maatschappelijk debat ontstaat over het beleid. Want een sociaal beleid gaat beter uit van vertrouwen, niet van wantrouwen.

Wat biedt SAM?

Een alternatief: waarom en hoe vertrouwen beter werkt

We houden de vinger aan de pols over deze trend van voorwaardelijkheid. We verzamelen aanwijzingen en wetenschappelijke analyses die aantonen:

  • hoe en waarom voor-wat-hoort-wat een zorgwekkend trend is die onze samenleving niet beter maakt
  • waarom vertrouwen beter werkt.

We verwerken dit tot een coherent verhaal dat sociale professionals kunnen gebruiken in gesprekken met politici, maar ook met mensen in een kwetsbare positie.

Ondersteuning voor Platform GPMI

Het Platform GPMI verenigt armoedeorganisaties en organisaties van sociale professionals over de taalgrens heen. Het doel: het GPMI afschaffen (afgeschaft krijgen?)en voorstellen formuleren om het OCMW tot een motor voor armoedebestrijding te maken

Ondersteuning voor SAAMO

We ondersteunen SAAMO in projecten zoals Baskuul , die een antwoord proberen bieden op de tendens van voorwaardelijkheid.