Outreachend werken

Toegankelijkheid

Wat is outreachend werken?

Outreachend werken verlaagt de drempels naar het aanbod van organisaties en diensten.

Wat houdt het in?

 1. Sociale professionals gaan actief aan de slag in de leefwereld van mensen: bij mensen thuis, in de openbare ruimte, bij andere organisaties of online.
 2. Ze leggen actief contact met mensen die niet (genoeg) bereikt worden
 3. Ze werken aan het verhogen van het welzijn van mensen.
 4. En ze brengen drempels en ervaringen van mensen in kaart. Zo werken ze aan de toegankelijkheid van diensten en organisaties.

Waarom is outreachend werken nodig?

Te vaak vinden mensen de weg niet naar organisaties of diensten. Ze lopen tegen drempels aan:

 • Ze kennen het aanbod van diensten niet (genoeg).
 • Ze durven de stap niet te zetten uit angst, schaamte of na eerdere ervaringen.
 • Regels en afspraken van de organisatie maken het hen moeilijk. Ze haken af of de begeleiding wordt stopgezet.
 • Ze botsen op wachtlijsten, taalbarrières, (online) afspraken.
 • Het aanbod is versnipperd of niet op hun maat.

Vooral mensen in een kwetsbare positie ervaren zulke drempels. Het gevolg: ze zijn onderbediend en ze komen in onderbescherming terecht. Onderbescherming betekent: ze maken geen gebruik van bestaande diensten en komen daardoor niet tot hun rechten.

Wat heb je nodig om outreachend te werken?

Elke organisatie kan ervoor kiezen om (deels) outreachend te werken. Die aanpak daagt sociale professionals en organisaties wel uit:

 • Je kijkt met een open houding naar je eigen aanbod.
 • Werkers hebben specifieke kennis, vaardigheden en basishouding nodig om aan de slag te gaan buiten de muren van hun organisatie.

Hoe ondersteunt SAM jou om outreachend te werken?

Werk je outreachend  of wil je daarmee starten? SAM ondersteunt sociale professionals, leidinggevenden, teams en organisaties.

Vorming voor sociale professionals en leidinggevenden.        

Leer de knepen van het vak in de driedaagse Basiscursus ‘outreachend werken’.

Vorming en coaching op maat:

 • Vraag je workshop of intervisie aan.  
 • Op zoek naar een gedragen visie en kader voor outreachend werken in je organisatie? Kies voor een leertraject op maat       

De vinger aan de pols in het werkveld

SAM werkt nauw samen met HoGent om een nieuw kader voor outreachend werken te ontwikkelen.

Lees ook: Niet iedereen die het eigen kantoor verlaat, werkt outreachend