Wat is SAM?

SAM versterkt & verbindt sociale professionals

SAM, steunpunt Mens en Samenleving versterkt en verbindt sociale professionals die maatschappelijk kwetsbare mensen ondersteunen. We versterken ook hun organisaties en partners in het sociale werkveld, en adviseren beleidsmakers.

Dankzij kennishub SAM sta je er als sociale professionals niet alleen voor

Er wordt veel van deze professionals gevraagd: bijblijven met nieuw beleid en werkwijzen in de eigen sector, het overzicht van het complexe welzijnslandschap daaromheen behouden, en burgers de ondersteuning bieden die ze verdienen.

We vereenvoudigen het werk van onze collega’s met hands-on informatie, juridisch advies, inhoudelijke vormingen en praktische tools. In ons inspirerende netwerken wisselen professionals ervaringen uit, met collega’s uit eigen en andere organisaties en sectoren. Zo leren we van elkaar.

SAM is een kennishub en expertisecentrum voor álle sociale professionals maar richt zich in eerste instantie op de volgende domeinen:

 • algemeen welzijnswerk
 • jeugdhulp
 • samenlevingsopbouw
 • straathoekwerk
 • schuldhulpverlening
 • hulp voor en ondersteuning van mensen met een handicap

Dankzij netwerkpartner SAM vergroten organisaties hun impact.

SAM versterkt en verbindt organisaties in het sociale werkveld.

We staan dicht bij het werkveld - voeten op de vloer, vinger aan de pols. We kijken bewust over de organisatiemuurtjes en sectorschotten heen. Als netwerkpartner stimuleren we uitwisseling en samenwerking tussen organisaties.

Complexe maatschappelijke problemen bekijken we door een intersectorale bril: we willen ze samen aanpakken. Want wie krachten bundelt, bereikt meer: in het werkveld, en naar het beleid toe.

Dankzij expertisecentrum SAM verbeteren overheden hun beleid voor onze doelgroepen.

SAM adviseert beleidsmakers om hun beleid voor mensen in maatschappelijk kwetsbare situaties te verbeteren. SAM houdt de vinger aan de pols: van maatschappelijk kwetsbare mensen én van de sociale professionals die hen ondersteunen. Vanuit onze autonome positie adviseren we lokale, regionale en nationale overheden om hun beleid hier meer op af te stemmen. Ons helikopterperspectief helpt hen om betere beslissingen te nemen. 

 

Bekijk het meerjarenplan van SAM 2021-2025

 

Het decreet

Het decreet van 17 februari 2017 geeft ons zes kernopdrachten:

 1. opbouw en borging van kennis en expertise
 2. organisatie van contexten en processen die het leren bevorderen
 3. praktijk- en methodiekontwikkeling
 4. dienstverlening
 5. beleidsgerichte acties
 6. informatie en sensibilisering