Emotionele ontwikkeling

Handicap
Sociale inclusie

Een mens maakt in zijn leven een emotionele ontwikkeling door. In elke fase van die emotionele ontwikkeling heb je andere dingen nodig van je omgeving en in de interactie met anderen.

Dat is een belangrijk inzicht voor sociale professionals. Wie de emotionele ontwikkeling van mensen herkent en begrijpt, stuurt zijn verwachtingen bij en kan een juistere ondersteuning en begeleiding bieden.

Omgaan met cliënten met moeilijk begrijpbaar gedrag

Bij sommige mensen zijn niet alle aspecten van hun emotionele ontwikkeling in evenwicht. Dat maakt hen (vooral) emotioneel kwetsbaar. Ze hebben psychische problemen of vertonen moeilijk te begrijpen gedrag. Doorgaans gaat het over kwetsbare mensen met een (vermoeden van verstandelijke) handicap en met complexe zorgvragen.

Voorbeelden van moeilijk te begrijpen gedrag:

 • Mensen die zeggen dat ze iets zullen doen, maar het niet doen.
 • Cliënten die niet willen meewerken.
 • Die zich niet aan regels of afspraken houden.
 • Of die eerst begeleiding claimen en dan afhaken.

Vaak gaan hulpverleners of sociaal werkers mensen over- of onderschatten. Het denkkader rond emotionele ontwikkeling helpt een antwoord geven op vragen als:

 • Hoe bied je deze mensen gepaste ondersteuning?
 • Hoe benader je je mensen op een gepast niveau?

Wat zijn de voorwaarden om goed te werken rond emotionele ontwikkeling? Hoe ga je er concreet mee aan de slag in je begeleiding? Werken met emotionele ontwikkeling vraagt aanpassingen in je begeleidingsstijl en in de strategieën die je hanteert.

Wat biedt SAM?

Het expertisenetwerk Emotionele ontwikkeling SENS-EO groepeert professionals uit verschillende sectoren. Ze ontwikkelen en verspreiden materialen en goede praktijken, doen aan onderzoek en uitwisseling.  SAM en HOGENT ondersteunen het netwerk. Dat doen we vooral met trainingen en opleidingen, en met publicaties.

Publicaties

 • Hoe kom je tot de juiste ondersteuning? Wat kan je als leerkracht met het kader emotionele ontwikkeling?  Of als pleegzorgbegeleider? SAM bundelt reflecties en praktische knowhow in verschillende brochures.
 • Verder verdiepen in de schaal Emotionele ontwikkeling? SAM werkte mee aan twee boeken over de SEO-V en de SEO R2

Trainingen en opleidingen

 • Maak kennis met het kader in een workshop 'Omgaan met moeilijk begrijpbaar gedrag'
 • Schrijf je in voor een 'basiscursus emotionele ontwikkeling' (voor organisaties of in open aanbod)
 • Volg een verdiepende module, bijvoorbeeld over agressie, straffen en belonen, hechting
 • Haal je certificaat als beoordelaar SEO-R²/SEO-V of word trainer

Ga naar het activiteitenoverzicht

Lerende netwerken

SAM ondersteunt lerende netwerken van sociale professionals die met het kader aan de slag willen in hun eigen praktijk en werkveld.