Jeugd- en kinderrechten voor praktijkwerkers

Jongeren
Sociale bescherming

SAM geeft antwoord op vragen van  praktijkwerkers over de rechten van kinderen en jongeren in de jeugdhulp. We bieden toegankelijke en betrouwbare juridische informatie op maat van jouw praktijk.

We doen dat op een actieve manier: toegankelijke kennis verspreiden, constructief meedenken, positief beïnvloeden en werken op jouw maat en noden.

Image

Toegankelijke kennis verspreiden

1. Jeugdrecht.be is dé bron van praktische informatie over de rechtspositie van kinderen en jongeren  in de jeugdhulp. Op deze site vind je toegankelijke en betrouwbare juridische informatie op maat van praktijkwerkers. Blijf op de hoogte blijven van nieuwe bijdragen via:

2. Het Tijdschrift Jeugd en Kinderrechten (TJK) is een unieke samenwerking tussen het werkveld, de rechtspraktijk en de wetenschap. SAM leidt en stuwt de praktijkredactie (er is ook een rechtspraakredactie en een wetenschappelijke redactie). We organiseren samen tweejaarlijks een TJK-studiedag.

3. We schrijven mee aan een update van het Pleegouderboek ‘202 vragen over pleegzorg’.

Constructief meedenken

We hebben een helpdesk voor  praktijkwerkers met concrete vragen over rechten van kinderen en jongeren in de jeugdhulp. Lees meer over de helpdesk

Positief beïnvloeden

We nemen deel aan hoorzittingen.

We bouwen een sterk netwerk uit met en in de praktijk.

We werken als actief lid mee aan de activiteiten van de Kinderrechtencoalitie.

Werken op maat van jouw noden

We geven vormingen op vraag en op maat van jouw organisatie. Thema’s die we al behandelden zijn bijvoorbeeld het nieuwe seksueel strafrecht of de organisatie van pleegzorg. Interesse? Neem contact op met jeugdrecht@samvzw.be