Vacature:

Projectmedewerker
website schuldhulpverlening

samenwerken bij SAM
 • Heb je een vlotte pen, en weet je hoe die online in te zetten?
 • Is projectmanagement niets vreemds voor jou?
 • Heb je interesse in budget- en schuldhulpverlening?

Kom dan als projectmedewerker mee je schouders zetten onder een laagdrempelige website ter preventie van schulden. Je leidt de ontwikkeling van dit webplatform mee in goede banen, samen met BudgetInzicht (BIZ) en een stuurgroep.

Het gaat om een deeltijdse functie van twee jaar.
Ook freelancers zijn welkom!

Download hieronder de volledige functieomschrijving:

Functieomschrijving projectmedewerker website schuldhulpverlening
Download
Deeltijds, bepaalde duur; of freelance.
Sollicitatieformulier projectmedewerker online schuldhulpverlening
Download
Solliciteren? Download dit formulier, vul het in en mail het naar solliciteren@samvzw.be.

Werken bij SAM: een zinvolle job

SAM, steunpunt Mens en Samenleving wil dat mensen in maatschappelijk kwetsbare posities erop vooruit gaan, dat ze tot hun recht(en) komen en dat hun kwaliteit van leven verbetert. We zetten daartoe onze schouders onder de praktijken van sociale professionals die dagelijks bijdragen aan een sociaal rechtvaardige, duurzame en inclusieve samenleving. In ons meerjarenplan lees je hoe we aan dat doel werken.

En werken bij SAM betekent natuurlijk ook: toffe collega's op een geweldige werkplek, in combinatie met telewerk.

 

 

De zes kernopdrachten van SAM, en wat ze betekenen voor jouw werk

Om onze doelstellingen te realiseren zetten we telkens een of meer van onze zes strategieën in. Die sluiten aan bij de zes kernopdrachten van SAM:

Opbouwen en borgen van kennis en expertise

 • Je verzamelt en bundelt actuele, onderbouwde kennis en informatie.
 • Je organiseert praktijkgerichte kennisdeling en kennisverspreiding.
 • Je vertaalt toepasselijke regelgeving op een praktijkgerichte manier.
 • Je ontsluit de kennis en informatie via websites, helpdesk, publicaties, leeractiviteiten, infosessies of andere kanalen.

Organiseren van contexten en processen die het leren bevorderen

 • Je organiseert leeractiviteiten met het oog op competentieverwerving en zet daarvoor de meest aangepaste instrumenten en methodieken in.
 • Je werkt een blended en gevarieerd aanbod uit (basisvormingen, leertrajecten, ontmoetings- en studiedagen, intervisie, supervisie, coaching, advies, ondersteuning, lezingen, gastcolleges, workshops, …).

Goede praktijken en methodieken ontwikkelen

 • Je stimuleert sociale professionals en organisaties om uit te wisselen en samen te werken.
 • Je ondersteunt hen bij het organiseren van experimenten, bij het ontwikkelen van goede praktijken en methodieken én bij het opschalen ervan, zodat ze het hele werkveld ten goede komen.

Diensten verlenen aan het werkveld

 • Je verleent diensten op vraag en op maat van organisaties en samenwerkingsverbanden.

Beleidsgerichte acties opzetten

 • Je ondersteunt en stimuleert sociale professionals en hun organisaties zodat ze signalen die ze oppikken tot bij het beleid kunnen brengen. Je schrijft daarvoor (mee) aan beleidsadviezen en rapporten.
 • Je ondersteunt beleidsactoren om hun beleid en regelgeving af te stemmen op de meest kwetsbare burgers.

Informeren en sensibiliseren

 • Je ontwikkelt en ondersteunt informerende en sensibiliserende acties, met inbegrip van preventieve acties, die gericht zijn op de brede bevolking of op een of meer specifieke doelgroepen, met specifieke aandacht voor de meest kwetsbaren.
 • Je draagt bij tot een genuanceerde beeldvorming over behoeften en problemen in de samenleving, onderbouwd door de praktijken in het werkveld.