Wat is SAM?

 

SAM, steunpunt Mens en Samenleving is er voor al wie maatschappelijk kwetsbare mensen ondersteunt

Het werk van sociale professionals, hun organisaties en vrijwilligers is complex. De uitdagingen zijn niet min: bijblijven met nieuwe inzichten en werkwijzen, uitwisselen met andere sectoren, overzicht houden van het complexe ‘welzijnslandschap’. En natuurlijk: burgers de ondersteuning bieden die ze verdienen.

SAM heeft als missie om deze sociale professionals, hun organisaties én het beleid te versterken.

 

SAM ondersteunt, inspireert en daagt uit

We staan dicht bij het werkveld. Vanuit onze autonome positie volgen we de dagelijkse praktijk in de verschillende domeinen en sectoren op de voet. We kijken over muurtjes. We onderzoeken en dialogeren.

Het decreet van 17 februari 2017 geeft ons zes kernopdrachten:

 • opbouw en borging van kennis en expertise
 • organisatie van contexten en processen die het leren bevorderen
 • praktijk- en methodiekontwikkeling
 • dienstverlening
 • beleidsgerichte acties
 • informatie en sensibilisering

SAM ondersteunt. We stimuleren en ondersteunen organisaties en sectoren om elkaar te versterken, om uit te wisselen en samen te werken.

SAM inspireert. We doen onderzoek, organiseren opleidingen, brengen mensen samen.

SAM daagt uit. Vanuit onze bevindingen uit de praktijk adviseren we overheden en informeren en sensibiliseren we de bredere samenleving.

 

Het meerjarenplan van SAM 2021-2025

Waar we het om doen

We dromen van een sociaal rechtvaardige en duurzame samenleving, die voor elke burger de grondrechten garandeert en een goede kwaliteit van leven nastreeft. Daar willen we met onze expertise toe bijdragen.

 

Voor wie we werken

We richten ons in eerste instantie naar mensen die werken in:

 • de Centra Algemeen Welzijnswerk
 • de jeugdhulp
 • SAAMO
 • het straathoekwerk
 • de schuldhulpverlening
 • de hulp voor en ondersteuning van mensen met een handicap.

We slaan ook bruggen naar andere sociale professionals, organisaties en vrijwilligers die maatschappelijk kwetsbare mensen ondersteunen.