Juridische ondersteuning

SAM ontsluit juridische informatie voor praktijkwerkers. Over jeugdhulp, schuldhulpverlening, beroepsgeheim, en de rechtspositie van gedetineerden. We doen dat in toegankelijke taal, met websites, helpdesks, publicaties, vormingen en infosessies. We helpen je als sociaal werker om de rechtspositie van je cliënten te versterken op basis van correcte informatie over de regelgeving.

Over jeugdhulp

Online

Actuele infosessies

In mei 2019 organiseerden we samen met het Agentschap Opgroeien infosessies over het nieuwe decreet jeugddelinquentierecht.


Helpdesk

Op Jeugdrecht.be kan je ons een vraag stellen. We antwoorden binnen de tien werkdagen. De gemiddelde antwoordtermijn is drie dagen.

Ga naar de helpdesk

Over budget- en schuldhulpverlening


Online

www.eerstehulpbijschulden.be is een website voor een breed publiek: over schulden, schuldhulpverlening, rechten en plichten van schuldenaar en schuldeiser...
 

Publicatie

SAM verzorgt de redactie van het Handboek Schuldbemiddeling, hét referentiewerk voor budget- en schuldhulpverleners in Vlaanderen.
 

Helpdesk

Ben je een budget- en schuldhulpverlener uit een van de 321 erkende instellingen voor schuldbemiddeling? Juristen van het team schulden geven je advies op maat.

Hoe neem je contact op? Mail je vraag, aangevuld met documenten om de concrete case te kunnen analyseren, naar helpdesk.schuldbemiddelaars@samvzw.be. Onze stafmedewerkers staven hun adviezen waar mogelijk met wetteksten, rechtspraak en rechtsleer.

 

Juridische vormingen

  • een basisopleiding schuldbemiddeling voor schuldhulpverleners
  • verdiepende vorming voor schuldhulpverleners

Ga naar het activiteitenoverzicht 

Over beroepsgeheim/beroepsethiek
 

Online

Op Kennisplein.be vind je onze knowhow over ‘Beroepsgeheim en -ethiek’
 

Publicatie

  • Poster ‘Beroepsgeheim voor jeugdhulpverleners’
     

Helpdesk

  •  Heb je een vraag over beroepsgeheim of beroepsethiek, contacteer ons via de helpdesk Beroepsgeheim/beroepsethiek: beroepsgeheim@samvzw.be   
     

Juridische vormingen

  • een introductie beroepsethiek en beroepsgeheim voor hulpverleners
  • vormingen op maat en op vraag voor organisaties

Over de rechtspositie van gedetineerden

 

Helpdesk

Ben je medewerker van Justitieel Welzijnswerk in de gevangenissen van Vlaanderen en Brussel, en heb je een vraag over de rechtspositie van gedetineerden? Stel ons je vraag per e-mail