Detentie en herstelgericht werken

Sociale inclusie
Toegankelijkheid

Hulp- en dienstverlening in gevangenissen heeft als doel 'detentieschade' te beperken, en gedetineerden bij te staan in de aanloop naar vrijlating. SAM ondersteunt de praktijkwerkers en draagt bij aan beleidsvorming.

De doeltreffendheid van de gevangenisstraf wordt steeds meer in vraag gesteld. Werken vanuit een herstelgerichte visie met het oog op een positieve re-integratie, krijgt gaandeweg meer ingang.

Herstelgericht werken is een toepassing waarbij de focus ligt op het herstellen van situaties na strafrechtelijke feiten. Daarbij staat het zoeken naar respectvolle  verbinding tussen dader, slachtoffer, de omgeving en maatschappij centraal, om polarisering te voorkomen.

SAM neemt en ondersteunt initiatieven gericht op herstel na strafrechtelijke feiten.

Lees meer over hulp- en dienstverlening in gevangenissen en herstelgericht werken

Wat biedt SAM?

  1. Vormingen: voor medewerkers in de gevangenis betrokken bij de hulp- en dienstverlening aan justitiabelen.
  2. Juridisch advies over de toepassing van de regelgeving beroepsgeheim en discretieplicht. Lees meer bij het thema Beroepsethiek
  3. Beleidswerk: We bieden advies bij de opmaak van Vlaams en federaal beleid binnen welzijn en justitie over de detentie en hulp- en dienstverlening aan gedetineerden
  4. Praktijk- en methodiekontwikkeling: we coördineren projecten en ontwikkelen methodieken  in het kader van herstelgerichte hulp- en dienstverlening aan gedetineerden
  5. Sensibilisering: we sensibiliseren sociale professionals om vanuit een herstelgerichte visie te werken in de hulp- en dienstverlening aan gedetineerden