Outreachend werken

Sociale professionals gaan buiten de muren van de organisatie werken, in de leefwereld van mensen.

huisbezoek

Nogal wat mensen in Vlaanderen vinden de weg niet naar hulpverlening. In Vlaanderen beschikken we weliswaar over een uitgebreid sociaal vangnet. We kunnen bij verschillende diensten terecht voor allerlei soorten hulp. Voor leefloon, psychosociale ondersteuning, begeleiding, onderdak en zo meer. Maar het systeem is complex en versnipperd.

Mensen in kwetsbare posities botsen vaak op grote drempels om de stap naar hulpverlening te zetten. Ze komen dan in een situatie van onderbescherming terecht.

Foto Layla Aerts

Outreachend werken is drempelverlagend. Het betekent dat sociale professionals buiten de muren van hun organisatie gaan werken, in de leefwereld van mensen. Het is een actieve manier om contact te leggen met mensen die daar niet altijd zelf om vragen.
Outreach speelt zich af op straten en pleinen, in huiskamers of in andere organisaties of instellingen. Outreachers zijn bijvoorbeeld actief in de drugshulpverlening, in voorzieningen en diensten in de gehandicaptenzorg, stedelijke dienstverlening, psychiatrische zorg, jeugdwerkingen. Ook straathoekwerk is ook een vorm van outreachend werken.

Deze werkvorm dwingt praktijkwerkers en hun organisaties om hun werking te herdenken. Ze vraagt van hen een bijzondere mindset. Je ontplooit immers een aanbod buiten de muren van je organisatie.
Die andere aanpak brengt veel nieuwe vragen met zich mee:

  • bij praktijkwerkers: hoe gaan we ermee aan de slag?
  • bij de organisaties: wat is het, waarom zouden we het invoeren in onze werking, en hoe doen we dat?

 

Wat doet SAM?

SAM ondersteunt werkers, leidinggevenden, teams en organisaties die outreachend werken, of die van plan zijn dat te doen.


We geven vormingen, zoals basiscursussen outreach voor werkers en leidinggevenden, trefdagen en leertrajecten. We komen ook vormingen geven op vraag.
Vormingen op maat van jouw organisatie zijn mogelijk, bijvoorbeeld workshops over 'contact leggen' en over huisbezoek.
We ondersteunen organisaties om tot een eigen visie op outreachend werken te komen, en om outreach in te voeren in hun werking.
We organiseren intervisie en supervisie voor werkers of leidinggevenden.

Heb je een vraag? Neem contact met ons op
Koen Spiessens

Koen Spiessens

+32 499 79 52 23
Outreachend werken Straathoekwerk
Sam Brulez

Sam Brulez

+32 486 34 55 22
Digitalisering Onlinehulp Outreachend werken
Tamara Laevaert

Tamara Laevaert

+32 490 56 78 50
Outreachend werken Straathoekwerk
Ward Christens

Ward Christens

+32 488 66 75 94
Outreachend werken Straathoekwerk