Sterk Sociaal Werk

Actieplan Sterk Sociaal Werk
Samenwerken
Image

Wat is Sterk Sociaal Werk?

De identiteit en de positie van sociaal werk versterken in Vlaanderen en daarbuiten. Dat is de missie van Sterk Sociaal Werk, een platform van een brede groep partners uit het werkveld, het onderwijs en de Vlaamse overheid.

 

Sociaal werk heeft als doel om mensenrechten en sociale rechtvaardigheid realiseren. Sterk Sociaal Werk bundelt dat DNA in 5 krachtlijnen en 3 functies.

Lees er meer over: Wat is Sterk Sociaal Werk?

Van 2020 tot 2024 gaat Sterk Sociaal Werk met vele partners aan de slag rond 8 maatschappelijke uitdagingen. Die staan in het Vlaams Actieplan Sterk Sociaal Werk.

Voor de laatste twee jaar van het actieplan zijn dit de speerpunten:

  1. Organisatie van een Europese Sociaalwerkconferentie op 25 en 26 april 2024, naar aanleiding van het Europees voorzitterschap van België
  2. Rechtvaardige duurzaamheid
  3. Draagvlak voor sociaal werk en politiserend werken
  4. Sterk Sociaal Werk op de eerste lijn
  5. De krapte op de arbeidsmarkt

Wat doet SAM?

Als steunpunt voor sociale professionals is SAM is op veel terreinen actief. We raken zo aan alle maatschappelijke uitdagingen uit het Vlaams Actieplan Sterk Sociaal Werk.

Dit is hoe wij ons engageren voor de vijf speerpunten:  

  1. Procesbegeleiding : SAM neemt de procesbegeleiding op zich van het Vlaams Platform Sterk Sociaal Werk en ondersteunt de regionale platformen in Vlaanderen en Brussel.
  2. Europese Sociaalwerkconferentie in 2024: SAM begeleidt het inhoudelijke en participatieve traject naar de conferentie. Vlaamse en Europese stakeholders worden betrokken om het inhoudelijk programma mee vorm te geven.
  3. Rechtvaardige duurzaamheid: SAM is trekker voor deze prioriteit We documenteren inspirerende praktijken uit het brede sociaal werk rond klimaatrechtvaardigheid en duurzame systeemverandering. Dat doen we samen met sociale en ecologische partners. We ontsluiten ze via Weliswaar en Sociaal.Net. In een academische werkplaats ontwikkelen we een visie en handelingskader rond eco-sociaal werk.
  4. Politiserend sociaal werk: PARKS is een actieonderzoek naar de werkzame elementen van politiserend sociaal werk. Het is een initiatief van SAM en VOSW (Vlaamse Opleidingen Sociaal Werk). We werken op die manier verder op de acties en het handelingskader van Socius vanuit Sterk Sociaal Werk. Lees meer over PARKS
  5. Sociaal werk op de eerste lijn: voor de zorgraden en andere spelers op de eerste lijn is de meerwaarde van sociaal werker en  sociale professionals niet altijd bekend. Om de eerste lijn meer zichtbaar te maken werkt SAM met Vivel aan een e-learningtool. Het doel is bij te dragen aan een meer sociale benadering van de eerste lijn.