Sterk Sociaal Werk

Nabij. Politiserend. Procesmatig. Generalistisch. Verbindend. Dat zijn de vijf krachtlijnen van Sterk Sociaal Werk, zo concludeerde de Sociaalwerkconferentie van 2018.

Lees hier hoe SAM meewerkt aan Sterk Sociaal Werk.

"Community is strength. Be strong. Let's look out for one another."

Waarover gaat het ? Het DNA van Sterk Sociaal Werk

Sociaal werk heeft als doel: mensenrechten en sociale rechtvaardigheid realiseren.

Geen evidente opdracht. Sociale professionals en hun organisaties staan voor meerdere maatschappelijke uitdagingen. Wat zijn de grootste uitdagingen? Het Vlaams Actieplan Sterk Sociaal Werk noemt er acht:

 1. Sociaal werk in een context van vermaatschappelijking
 2. Sterk Sociaal Werk en digitalisering
 3. Sterk Sociaal Werk in een superdiverse context
 4. Sterk Sociaal Werk verbindt ecologie en sociaal beleid
 5. Sterk Sociaal Werk en werken in/met vertrouwen
 6. Sterk Sociaal Werk in een multidisciplinaire context
 7. Sterk Sociaal Werk en hybridisering
 8. Sterk Sociaal Werk en onderbescherming

Het Vlaams Platform Sterk Sociaal Werk werkt samen met partners en sociale professionals aan die uitdagingen.

Alles weten over Sterk Sociaal Werk, het actieplan, het Vlaams platform en de regionale initiatieven? Ga naar www.sterksociaalwerk.be  

SAM en Sterk Sociaal Werk

SAM, steunpunt Mens en Samenleving is het steunpunt voor sociale professionals. Vanzelfsprekend engageren we ons in het Vlaams Platform Sterk Sociaal Werk en scharen we ons mee achter het actieplan. De uitdagingen daaruit vormen zelfs de rode draad door ons meerjarenplan 2021-2025.

Wat doen we concreet?

 • SAM neemt de procesbegeleiding op zich van het Vlaams Platform Sterk Sociaal Werk en de regionale platformen in de provincies en Brussel.
 • Sociaal werk op de eerste lijn staat voor uitdagingen als onderbescherming, toegankelijkheid van de lokale hulp- en dienstverleningde vermaatschappelijking van de zorg, positionering van het sociaal werk in de eerstelijnszone. Sterk Sociaal Werk is ook hier een verhaal van intersectorale samenwerking. Samen met partners als de VVSG, VIVEL, het IMO en het CAW zoekt SAM naar antwoorden. We brengen expertise in en de ervaring van praktijkwerkers.
 • Impactgedreven werken is sterk sociaal werk. We werken een visie en praktijkkaders uit over impactevaluatie en impactgedreven handelen op maat van de sociaalwerkpraktijk. Dat doen we op basis van praktijkonderzoek, in partnerschap met UA, KdG en KULeuven.
 • PARKS is een actieonderzoek naar de werkzame elementen van politiserend sociaal werk. We bouwen daarmee kennis en expertise op over politiserend sociaal werk, aan de hand van verschillende deelonderzoeken. PARKS is een initiatief van SAM en VOSW – Vlaamse Opleidingen Sociaal Werk. Lees meer over PARKS
  Tegelijkertijd neemt SAM actief deel aan de speerpuntactie ‘politisering’ die getrokken wordt door Socius.
 • COVID bracht de digitalisering in het sociaal werk in een stroomversnelling. SAM ondersteunt sociale professionals om geïnformeerd, deskundig en kritisch gebruik te maken van informatie- en communicatietechnologie (ICT). Vanaf september 2021 werken we mee aan het PWO-project SWIPE van de Arteveldehogeschool. We maken een inventaris van inspirerende digitale sociaalwerkpraktijken.
 • Een duurzame transitie gaat hand in hand met sociale rechtvaardigheid. Vanuit dat besef bouwen we bruggen en werken we actief samen met ecologische, economische en sociale organisaties. We geven mensen in een maatschappelijk kwetsbare positie een stem in het duurzaamheidsdebat.
 • In sociaal werk is vertrouwen, zoals in elke relatie, cruciaal om te kunnen samenwerken. Nog te vaak wordt werken in vertrouwen als vanzelfsprekend beschouwd of wordt er onzorgvuldig mee omgesprongen. SAM trekt de kaart van de gebruiker(s) én de praktijkwerker die er dagelijks mee aan de slag gaat. We laten hen invullen waarover 'werken in vertrouwen' bij hen gaat. 
 • SAM zet zich mee in voor het SSW-actieplan Diversiteit. We brengen sterke interculturaliserende praktijken en ondersteuning in kaart. In overleg met praktijkwerkers en partners detecteren we hiaten in de ondersteuning, en we verkennen met de partners de mogelijkheden om een ondersteuningsaanbod te ontwikkelen. 
SAM en Sterk Sociaal Werk: waarom is professionals samenbrengen zo belangrijk?
SAM en Sterk Sociaal Werk: rechtvaardige duurzaamheid
SAM en Sterk Sociaal Werk: werken in en met vertrouwen
Heb je een vraag? Neem contact met ons op
Ali Kazem Zadeh

Ali Kazem Zadeh

+32 473 25 63 95
Diversiteit Inclusie Interculturalisering Vrijheidsbeperkende maatregelen
Elke Plovie

Elke Plovie

+32 477 463 465
Politiserend sociaal werk
Els De Waele

Els De Waele

+32 492 97 52 82
Impactevaluatie Politiserend sociaal werk Professionalisering opbouwwerk
Klaas Poppe

Klaas Poppe

+32 492 97 52 87
Sociaal werk en duurzaamheid Wonen
Kris Stas

Kris Stas

+32 491 61 19 06
Beroepsgeheim en beroepsethiek
Lifa Ouald Chaib

Lifa Ouald Chaib

+32 475 34 36 48
Geïntegreerd Breed Onthaal
Liselot Simillion

Liselot Simillion

+32 493 27 09 06
Gebiedsgericht sociaal werk Politiserend sociaal werk
Miet Neyens

Miet Neyens

+32 477 67 61 95
Actieplan Sterk Sociaal Werk
Sam Brulez

Sam Brulez

+32 486 34 55 22
Digitalisering Onlinehulp Outreachend werken
Sandra Beelen

Sandra Beelen

+32 486 54 51 83
Digitalisering Onlinehulp