Het meerjarenplan van SAM 2021-2025

Wat kan SAM voor jou betekenen? Wat wil SAM mee in beweging brengen? Hoe draagt SAM bij aan een rechtvaardige en duurzame samenleving? Het antwoord op deze vragen staat in ons meerjarenplan 2021-2025.

SAM wil de komende vijf jaar volop de kaart trekken van de inclusieve samenleving waar mensen krijgen waar ze recht op hebben. We kiezen daarom voor twee grote doelstellingen: ‘grondrechten’ en ‘inclusie’. Beide houden een maatschappelijk veranderingsperspectief in, en sluiten naadloos aan bij onze missie.

Hoe gaan we het werkveld en het beleid daarbij ondersteunen? Vijf praktijkgerichte doelstellingen vormen onze leidraad: 'samenwerken en netwerken', 'werken in vertrouwen', online werken en digitaliseren, 'politiserend werken' en 'prioritaire domeinen ondersteunen.

Via onderstaande links ontdek je onze plannen. Je zal sommige thema’s op meerdere pagina's zien terugkomen. Dat komt omdat ze aan meer dan één doelstelling bijdragen.

Onze zeven strategische doelstellingen
Grondrechten

We werken aan een samenleving waar mensen aan hun recht komen.

Lees meer
mensen - verschil
Inclusie

We trekken de kaart van een inclusieve samenleving.

Lees meer
Samenwerken en netwerken

Aan een inclusieve samenleving werk je samen. SAM draagt daartoe bij.

Lees meer
Werken in vertrouwen

SAM werkt mee aan een correcte omgang met vertrouwelijke informatie.

Lees meer
Online werken en digitaliseren

SAM ondersteunt de digitale transitie in de sociale en welzijnssector, en waakt mee over digitale uitsluiting.

Lees meer
Politiserend werken

Politiseren is: denken en handelen vanuit een streven naar een sociaal rechtvaardige en duurzame samenleving. En kwesties  in het publieke debat brengen. 

Lees meer
Prioritaire domeinen ondersteunen

SAM ondersteunt een aantal sectoren met vakspecifieke kennis en vaardigheden.

Lees meer