Politisering

Sociale inclusie
Verkiezingen

Wat is politiseren?

Als sociale professional heb je [ook] een politieke opdracht. Je staat in direct contact met je doelgroep, en vangt dus heel veel maatschappelijke signalen op. Dat maakt van jou een expert en belangrijke partner om de situatie van mensen in een maatschappelijk kwetsbare positie structureel te verbeteren.

Politiserend werken is een van de krachtlijnen van sterk sociaal werk

Individuele verhalen worden verbonden tot collectieve kwesties. Die kwesties worden publiek gemaakt. Zo worden kwesties en mensen opnieuw zichtbaar en hoorbaar. En zo kan de bestaande orde in de samenleving in vraag gesteld en ontregeld worden.

Zeven kenmerken van politiserend werken

  1. Politiserend werken is ‘publiek’ en ‘ontregelt’
  2. Het is gericht op grondrechten en sociale rechtvaardigheid.
  3. Het vertrekpunt is altijd een structurele veranderingslogica: welke dynamieken veroorzaken sociaal onrecht? En hoe realiseer je structurele veranderingen?
  4. Het is gericht op verandering in beleid, samenleving én sociaal werk.
  5. Politiserend werken is geen techniek of procedure.
  6. Politiserend werken kan niet zonder participatie van de mensen om wie het gaat.
  7. Politiseren impliceert samenwerken met actoren die bijdragen aan de gewenste structurele verandering

Wat biedt SAM?

SAM ondersteunt en coacht sociale professionals, leidinggevenden, teams en organisaties die politiserend werken of ermee aan de slag willen gaan.

  1. Ondersteuning op maat. We ondersteunen sociale professionals lokaal op vraag en op maat.
  2. Afwegingskader. Samen met onderzoekers van hogescholen werken we het bestaande afwegingskader politiserend werken verder uit (Publiek Gaan. Politiserend werken in het sociaal werk).
  3. Vinger aan de pols: over de politieke opdracht van sociale professionals. En over de randvoorwaarden van politiserend werken.

Ieders Stem Telt

Met Ieders Stem Telt krijgen sociale professionals en kernvrijwilligers ondersteuning om in hun praktijk aan de slag gaan rond de lokale verkiezingen. Lees meer op de website Ieders stem telt: je vindt er materiaal en vormingen.

SAM ondersteunt dit samenwerkingsverband. Meer weten? Neem contact op met Eef Jonkers