Het pleegouderboek. 202 vragen over pleegzorg

Pleegzorg biedt kinderen, jongeren en volwassenen een gezinsleven wanneer zij even of voor langere tijd thuis niet terecht kunnen. Dit roept allerlei praktische en juridische vragen op. Op Jeugdrecht.be stellen professionelen en pleegouders al vele jaren hun vragen aan het juridisch team van Steunpunt Jeugdhulp (nu SAM). 'Het pleegouderboek' bundelt deze informatie, gericht op de (kandidaat-)pleegzorger, met extra aandacht voor het statuut van de pleegzorger, pleegzorg voor volwassenen en pleegzorg voor niet begeleide minderjarige vreemdelingen. Het boek vormt geen inleiding tot pleegzorg, maar graaft dieper in de dagelijkse pleegzorgpraktijk. Het vult de expertise van de pleegzorgbegeleider aan. Dit boek kwam tot stand met de steun van het Agentschap Jongerenwelzijn.

Min Berghmans, Kristien Cremie, Annemie Van Looveren
Uitgever:
Politeia
Prijs:
€15.00