Schuldhulpverlening

Schuldenlast treft steeds meer alle lagen van de bevolking, en ook steeds meer jonge gezinnen. Niet minder dan 51250 Vlaamse gezinnen waren in 2022 in begeleiding voor budget- of schuldhulpverlening.

Waarover gaat het?

Wie hulp zoekt om te bemiddelen in schulden, kan terecht bij OCMW's en CAW's die een erkenning hebben om aan schuldbemiddeling te doen. Je kan ook terecht bij advocaten, gerechtsdeurwaarders en notarissen. 

Er zijn twee soorten schuldbemiddeling:

  1. Schuldbemiddeling. Een schuldbemiddelaar komt met een schuldeiser tot een afspraak om openstaande schulden af te betalen. De schuldenaar is in staat om zijn schulden over een redelijke termijn terug te betalen.
  2. Collectieve schuldenregeling.  Deze regeling is bestemd voor schuldenaars die niet in staat zijn om hun schulden over een redelijke termijn terug te betalen. In een gerechtelijke procedure komt een afbetalingsplan dat in principe maximaal zeven jaar duurt. 
tot over je oren in de schulden

Visie van SAM

Tot de grootste oorzaken van de toenemende schuldoverlast behoren:

  • Overbesteding, of moeilijkheden bij het beheren van geld
  • Te weinig administratieve vaardigheden 
  • Een te laag inkomen

Dat blijkt uit een onderzoeksrapport van SAM.

Vaak ligt niet één maar een mix van oorzaken aan de basis van een problematische schuldsituatie. 
Ook externe factoren hebben een groot aandeel in veel schuldsituaties: 

  • reclame
  • bepaalde verkooptechnieken
  • makkelijk verkrijgbare kredieten.

In deze complexe consumptiemaatschappij is de bescherming van consumenten cruciaal. Kopen op krediet en de aanschaf van luxeproducten liggen binnen handbereik. Het is belangrijk consumenten te helpen om zich een realistisch beeld te vormen van de mogelijkheden en vooral van de risico's hiervan.
Sommige mensen zijn extra kwetsbaar om in overmatige schuldenlast terecht te komen. Het is voor die groepen belangrijk om allereerst preventief te werken. 

Download het uitgebreide rapport over de Vlaamse huishoudens in budget- en/of schuldhulpverlening
Download
Het profiel van huishoudens in schuldhulpverlening 2023
Download het rapport Gezinnen in budget- of schuldhulpverlening in Vlaanderen 2019-2022
Download het bijlagenrapport 2019-2022
Onderzoek naar de daling van de basisregistratiegegevens (januari 2022)
Aanvullend onderzoek naar wachttijden en -lijsten
Aanvullend onderzoek naar samenwerkingsverbanden

Wat doet SAM?

We ondersteunen budget- en schuldhulpverleners. We organiseren opleidingen, verlenen informatie en juridische en methodische ondersteuning aan budget- en schuldhulpverleners. Zo werken we mee aan de kwaliteit van hun dienstverlening

Onze juridische helpdesk geeft advies op maat aan budget- en schuldhulpverleners. Mail je vraag - met bijlagen - naar helpdesk.schuldbemiddelaars@samvzw.be. Onze stafmedewerkers staven hun advies zo mogelijk met wetteksten, rechtspraak en rechtsleer.

We doen aan onderzoek en registratie. We bieden wetenschappelijke kennis over schuldenproblemen aan. We verwerken de registratiegegevens van de erkende instellingen voor schuldbemiddeling in Vlaanderen en voeren de communicatie errond.

Beleidswerk. SAM signaleert structurele knelpunten aan de bevoegde overheden en andere instanties.

Zo schreven we in maart 2021 de nota ‘Een goede aanpak van schulden: voorstellen en criteria’. Wij gingen daarvoor in gesprek met schuldhulpverleners en partners uit het werkveld. Welke aanpassingen in de wetgeving zijn nodig om tot een betere en efficiëntere aanpak van schulden te komen? 

In 2019 publiceerden we 12 aanbevelingen die we op de agenda willen plaatsen van de Vlaamse en federale overheden om schulden te voorkomen en de rechten van mensen met schulden te handhaven.

Informeren. We geven informatie over schulden:

  • aan burgers met schuldenproblemen 
  • aan organisaties die occasioneel te maken hebben met cliënten met schuldenproblemen. 

Lees meer op de website eerstehulpbijschulden.be

 

Op de hoogte blijven?

> Abonneer je op onze nieuwsbrief - Vink het thema 'schuldhulpverlening' aan

Download de '12 werken voor een betere aanpak voor schulden'
Download
Twaalf aanbevelingen voor de Vlaamse en federale regering, april 2019
Download de uitgebreide nota 'Werken aan een betere aanpak van schulden
Download
Aanbevelingen voor de Vlaamse en federale regering, april 2019
Download 'Een goede aanpak van schulden: voorstellen en criteria'
Download
30 maart 2021
Heb je een vraag? Neem contact met ons op
Aurelie Smets

Aurélie Smets

+32 492 97 52 81
Beroepsgeheim en beroepsethiek Schuldhulpverlening
Min Berghmans

Min Berghmans

+32 474 82 05 23
Jeugd- en kinderrechten Pleegzorg Schuldhulpverlening
Robin van Trigt

Robin van Trigt

+32 492 97 52 83
Schuldhulpverlening
Wietske Van Gils

Wietske Van Gils

+32 490 08 29 79
Schuldhulpverlening