Jeugdhulp

SAM gaat voor een krachtgerichte, professionele en participatieve jeugdhulpverlening. 

  Waarover gaat het?

  Jeugdhulp is een heel breed domein. SAM zet vooral in op deze thema's:

  • Jeugd- en kinderrechten 
  • Kwetsbare jongvolwassenen
  • Participatie
  • Pleegzorg en adoptie

  Veel kinderen, jongeren en hun gezinnen zitten in moeilijke leefsituaties. Met heel vaak structurele oorzaken, zoals:

  • gebrekkige huisvesting
  • armoede
  • discriminatie
  • wachtlijsten in de jeugdhulp

  Een bijzondere uitdaging voor de jeugdhulp zijn kwetsbare jongeren die niet in de vakjes van de hulpverlening passen.
  Zoals jongeren die een (vermoeden van) licht tot matige verstandelijke beperking combineren met bijkomende gedrags- en emotionele problemen.
  Of jongeren in een moeilijke thuissituatie. Jongeren die drugs gebruiken. Of een combinatie van problematieken

  Een andere uitdaging is de overgang van minderjarigheid naar meerderjarigheid. Kwetsbare jongvolwassenen lopen dan een groot risico om door de mazen van het hulpverleningsnet te vallen. Zij lopen bijvoorbeeld een groter risico op thuisloosheid. (Lees meer over thuisloosheid

   

  Wat is de visie van SAM?

  SAM gaat voor een krachtgerichte, professionele en participatieve jeugdhulpverlening. We ijveren daarbij voor respect voor de grondrechten van kinderen, jongeren en hun gezinnen.
  Met deze rechtenbenadering werken we complementair aan de andere vormingsorganisaties die ondersteunend werken voor het pedagogisch handelen.


   

  Wat doet SAM?

  Juridisch ondersteunen

  We informeren jeugdhulpverleners over de rechten van hun cliënten en over de ruimere regelgeving inzake jongeren en hun gezinnen. 
  We informeren je over 

  • de regelgeving inzake kinderen, jongeren en gezinnen in de jeugdhulp. We maken de vertaalslag naar praktijksituaties, gekaderd in een pedagogische context.
  • de rechten van kinderen, jongeren en hun gezinnen
  • regelgeving over pleegzorg en adoptie

  Lees meer op de pagina Juridische ondersteuning


  Overleg en intervisie faciliteren

  Expertise delen en netwerken vinden we belangrijk. We faciliteren digitale en niet-digitale leercontexten over:

  • herstelrechtelijke en constructieve afhandelingen (HCA)
  • beroepsgeheim
  • vrijheidsbeperkende maatregelen
  • jongeren met een (vermoeden van) licht verstandelijke beperking en bijkomende multiproblematiek. 

  We ondersteunen ook het netwerkgericht werken in het kader van het project 'A way Home', dat thuisloosheid van jongeren wil voorkomen.
   

  Vormingen op maat geven

  SAM geeft vormingen op vraag en op maat van jouw organisatie. 
  Mogelijke thema's zijn:

  Voor hulpverleners die niet gewend zijn om te werken met jongeren met een verstandelijke beperking organiseren we graag sessies over:

  • de kaders van onbekwaamverklaring
  • de organisatie van de hulpverlening aan personen met een beperking

   

  Onderzoek

  SAM wil jeugdhulpverleners ondersteunen om jongeren en ouders zo veel mogelijk te betrekken bij de beslissingen in de hulpverlening. SAM wil organisaties versterken om een participatief klimaat te creëren. We voeren momenteel een onderzoek naar de behoeften aan ondersteuning op dat vlak.

   

  Publicaties

  We schreven een nieuw pleegouderboek 202 vragen over pleegzorg.
  Ook over adoptie hebben we heel wat expertise. 
   

  Signalen naar de overheid

  We publiceren opiniestukken, nemen deel aan hoorzittingen en expertgroepen. 
  We werken mee aan het alternatief rapport van de kinderrechtencoalitie over de realisatie van het kinderrechtenverdrag in België.
  We signaleren, samen met Pleegzorg Vlaanderen, knelpunten en verbetermogelijkheden bij de organisatie van de pleegzorg.
  We werken mee aan het actieplan jongvolwassenen.


  Vreemdgaan-Wisselleren

  Vreemdgaan-Wisselleren is een methodiek die professionals 'over het muurtje' laat kijken in een andere organisatie. Ze draaien een of meerdere dagen mee, bijvoorbeeld in een partnerorganisatie. Zo leren ze de werking van binnenuit kennen.
  De methodiek is ontwikkeld in samenwerking met de provinciale Netwerken Geestelijke Gezondheid voor Kinderen en Jongeren. Ze richt zich vooral op professionals uit die doelgroep.
  SAM ontwikkelde de databank met 'vacatures': www.vreemdgaan-wisselleren.be

  Heb je een vraag? Neem contact met ons op
  Annemie Van Looveren

  Annemie Van Looveren

  +32 491 61 47 73
  Beroepsethiek Jeugdrecht.be
  Cindy Stevelinck

  Cindy Stevelinck

  +32 473 75 83 31
  Regioverantwoordelijke handicap Oost-Vlaanderen SEN-SEO
  Lieve Balcaen

  Lieve Balcaen

  +32 491 61 47 72
  Jeugddelinquentie Jeugdrecht.be Kinderrechten
  Min Berghmans

  Min Berghmans

  +32 474 82 05 23
  Bewindvoering Jeugdrecht.be Juridische ondersteuning schuldbemiddeling Pleegzorg
  Yoni Gonnissen

  Yoni Gonnissen

  +32 492 73 54 31
  Family Justice Centers Participatie in de jeugdhulp