Jeugdhulp

SAM gaat voor een krachtgerichte, professionele en participatieve jeugdhulpverlening. 

jeugdhulp

Waarover gaat het?

Veel kinderen, jongeren en hun gezinnen zitten in moeilijke leefsituaties. Met heel vaak structurele oorzaken, zoals:

 • gebrekkige huisvesting
 • armoede
 • discriminatie
 • wachtlijsten in de jeugdhulp

Een bijzondere uitdaging voor de jeugdhulp zijn kwetsbare jongeren die niet in de vakjes van de hulpverlening passen.
Zoals jongeren die een (vermoeden van) licht tot matige verstandelijke beperking combineren met bijkomende gedrags- en emotionele problemen.
Of jongeren in een moeilijke thuissituatie. Jongeren die drugs gebruiken. Of een combinatie van problematieken.

Een andere uitdaging is de overgang van minderjarigheid naar meerderjarigheid. Kwetsbare jongvolwassenen lopen dan een groot risico om door de mazen van het hulpverleningsnet te vallen. Zij lopen bijvoorbeeld een groter risico op thuisloosheid. (Lees meer over thuisloosheid)

Wat is de visie van SAM?

SAM gaat voor een krachtgerichte, professionele en participatieve jeugdhulpverlening. We ijveren daarbij voor respect voor de grondrechten van kinderen, jongeren en hun gezinnen.
Met deze rechtenbenadering werken we complementair aan de andere vormingsorganisaties die ondersteunend werken voor het pedagogisch handelen.


 

Wat doet SAM in 2020?

Lees meer over de veranderingen bij SAM

De ondersteuning door SAM van de jeugdhulp concentreert zich in 2020 vooral op Jeugdrecht.be en kwetsbare jongvolwassenen in de overgang van minder- naar meerderjarigheid.

De werking rond deze drie thema’s wordt in 2020 afgebouwd:

 • Jeugd- en kinderrechten 
 • Participatie
 • Pleegzorg en adoptie

Ook de facilitering van digitale en niet-digitale leercontexten wordt  dit jaar afgebouwd:

 • herstelrechtelijke en constructieve afhandelingen (HCA)
 • vrijheidsbeperkende maatregelen
 • jongeren met een (vermoeden van) licht verstandelijke beperking en bijkomende multiproblematiek
 • Vreemdgaan-Wisselleren, een methodiek die professionals over het muurtje laat kijken in een andere organisatie. SAM ontwikkelde de databank met 'vacatures': www.vreemdgaan-wisselleren.be

We blijven het netwerkgericht werken ondersteunen in het kader van het project 'A way Home', dat thuisloosheid van jongeren wil voorkomen.

 

Juridisch ondersteunen

We informeren jeugdhulpverleners over de rechten van hun cliënten en over de ruimere regelgeving inzake jongeren en hun gezinnen. 
We informeren je over 

 • de regelgeving inzake kinderen, jongeren en gezinnen in de jeugdhulp. We maken de vertaalslag naar praktijksituaties, gekaderd in een pedagogische context.
 • de rechten van kinderen, jongeren en hun gezinnen
 • regelgeving over pleegzorg en adoptie

Lees meer op de pagina Juridische ondersteuning

 

Vormingen op maat geven

SAM geeft vormingen op vraag en op maat van jouw organisatie. 
Mogelijke thema's zijn:

Voor hulpverleners die niet gewend zijn om te werken met jongeren met een verstandelijke beperking organiseren we graag sessies over:

 • de kaders van onbekwaamverklaring
 • de organisatie van de hulpverlening aan personen met een beperking

Publicaties

We schreven een pleegouderboek 202 vragen over pleegzorg.
Ook over adoptie hebben we heel wat expertise. 
 

Signalen naar de overheid

We publiceren opiniestukken, nemen deel aan hoorzittingen en expertgroepen. 
In 2019 werkten we mee aan het alternatief rapport van de kinderrechtencoalitie over de realisatie van het kinderrechtenverdrag in België.
We signaleerden, samen met Pleegzorg Vlaanderen, knelpunten en verbetermogelijkheden bij de organisatie van de pleegzorg.
We werkten mee aan het actieplan jongvolwassenen.

Heb je een vraag? Neem contact met ons op
Annemie Van Looveren

Annemie Van Looveren

+32 491 61 47 73
Beroepsethiek Jeugdrecht.be
Cindy Stevelinck

Cindy Stevelinck

+32 473 75 83 31
Regioverantwoordelijke handicap Oost-Vlaanderen SEN-SEO
Lieve Balcaen

Lieve Balcaen

+32 491 61 47 72
Jeugddelinquentie Jeugdrecht.be Kinderrechten
Min Berghmans

Min Berghmans

+32 474 82 05 23
Bewindvoering Jeugdrecht.be Juridische ondersteuning schuldbemiddeling Pleegzorg