Jeugdhulp

SAM gaat voor een krachtgerichte, professionele en participatieve jeugdhulpverlening. 

jeugdhulp

Waarover gaat het?

Veel kinderen, jongeren en hun gezinnen zitten in moeilijke leefsituaties. Met heel vaak structurele oorzaken, zoals:

  • gebrekkige huisvesting
  • armoede
  • discriminatie
  • wachtlijsten in de jeugdhulp

Een bijzondere uitdaging voor de jeugdhulp zijn kwetsbare jongeren die niet in de vakjes van de hulpverlening passen.
Zoals jongeren die een (vermoeden van) licht tot matige verstandelijke beperking combineren met bijkomende gedrags- en emotionele problemen.
Of jongeren in een moeilijke thuissituatie. Jongeren die drugs gebruiken. Of een combinatie van problematieken.

Een andere uitdaging is de overgang van minderjarigheid naar meerderjarigheid. Kwetsbare jongvolwassenen lopen dan een groot risico om door de mazen van het hulpverleningsnet te vallen. Zij lopen bijvoorbeeld een groter risico op thuisloosheid. (Lees meer over thuisloosheid)

Wat is de visie van SAM?

SAM gaat voor een krachtgerichte, professionele en participatieve jeugdhulpverlening. We ijveren daarbij voor respect voor de grondrechten van kinderen, jongeren en hun gezinnen.
Met deze rechtenbenadering werken we complementair aan de andere vormingsorganisaties die ondersteunend werken voor het pedagogisch handelen.


 

Wat doet SAM ?

 

Juridisch ondersteunen

We informeren je over: 

  • de regelgeving inzake kinderen, jongeren en gezinnen in de jeugdhulp. We maken de vertaalslag naar praktijksituaties, gekaderd in een pedagogische context.
  • de rechten van kinderen, jongeren en hun gezinnen

Lees meer op www.jeugdrecht.be en de pagina Juridische ondersteuning

 

Vormingen op maat geven

SAM geeft vormingen op vraag en op maat van jouw organisatie. 
Mogelijke thema's zijn:

Publicaties

SAM deelt de inhoud van www.jeugdrecht.be met academici, jeugdadvocaten en jeugdmagistraten via LegalXpert en Tijdschrift Jeugd en Kinderrechten (waar we verantwoordelijk zijn voor de praktijkredactie).

Het Agentschap Opgroeien maakt de nieuwe artikels op Jeugdrecht.be bekend via de nieuwsbrief Jeugdhulp.

We schreven een pleegouderboek 202 vragen over pleegzorg.
Ook over adoptie hebben we heel wat expertise. 

Signalen naar de overheid

We nemen deel aan aan hoorzittingen. 
We bouwden een sterk netwerk uit met en in de praktijk, en we werken als actief lid mee aan de activiteiten van de Kinderrechtencoalitie.

Heb je een vraag? Neem contact met ons op
Cindy Stevelinck

Cindy Stevelinck

+32 473 75 83 31
Diversiteit Emotionele ontwikkeling Inclusie Interculturalisering
Elodie Decorte

Elodie Decorte

+32 492 90 31 40
Jeugd- en kinderrechten
Min Berghmans

Min Berghmans

+32 474 82 05 23
Jeugd- en kinderrechten Pleegzorg Schuldhulpverlening