Mensen met een handicap

SAM concentreert zich op drie thema’s in verband met mensen met een handicap:

  • Licht verstandelijke beperking
  • Autismespectrumstoornissen
  • Niet-aangeboren hersenletsel

We vertrekken van drie vaststellingen

  1. Niet elke handicap is zichtbaar. Een verstandelijke beperking, een niet-aangeboren hersenletsel of een autismespectrumstoornis worden soms niet of te laat (h)erkend.
    Daardoor blijft aangepaste ondersteuning uit. Deze mensen komen vaak in contact met verschillende sectoren van hulpverlening met een combinatie van problemen, bijvoorbeeld verslaving, schulden, uitval op school ..., met een andere vraag dan over handicap.
  2. In veel domeinen en sectoren zijn organisaties en medewerkers nog onvoldoende vertrouwd met de specifieke noden van deze mensen met een handicap.
  3. Er is een grijze zone: mensen bij wie er vermoedelijk een handicap is, die echter niet (h)erkend wordt. Ook zij functioneren moeilijker in de maatschappij.

Foto: Beschutte werkplaats ‘Werk en leven’, foto Layla Aerts.

Wat doet SAM?

SAM ondersteunt organisaties en sociale professionals uit alle sectoren. Zodat ze signalen tijdig herkennen en begeleiding en ondersteuning op maat bieden.

We stimuleren de samenwerking tussen sectoren, zodat de continuïteit van de zorg verzekerd wordt. 

We organiseren en ondersteunen (lerende) netwerken waarin sociale professionals kennis en expertise delen. We engageren daarvoor medewerkers uit de sector personen met een handicap, uit jongerenwelzijn, justitie, (bijzonder) onderwijs, geestelijke gezondheidszorg, eerstelijns maatschappelijk werk, ...

We zetten samen met het werkveld projecten en leeractiviteiten op over diverse thema's en doelgroepen. 

 

Een greep uit ons aanbod


Jongeren met gedrags- en emotionele stoornissen

In verschillende sectoren gaan praktijkwerkers om met jongeren met een verstandelijke beperking -- en met bijkomende gedrags- en emotionele stoornissen. SAM faciliteert voor hen intersectorale kenniskringen waarin ze expertise delen.


Omgaan met geld voor mensen met een beperking

SAM draagt bij aan de preventie van schulden van mensen met een beperking.


Niet-aangeboren hersenletsel

SAM bevordert mee de inclusieve ondersteuning van mensen met een niet-aangeboren hersenletsel (NAH). We ondersteunen daarom projecten over de herkenning van en omgang met mensen met NAH. We ontwikkelden hersenletsels.be, waarop alle kennis over NAH gebundeld staat. 
We dragen ook bij aan de samenwerking tussen de actoren op het terrein.


Vrijheidsbeperkende maatregelen

SAM coördineert een Vlaams project om organisaties en praktijkwerkers bewust en verantwoord te laten omgaan met vrijheidsbeperkende maatregelen.


Emotionele ontwikkeling

Om mensen met een handicap op maat te ondersteunen, is het belangrijk om eerst hun emotionele ontwikkelingsniveau goed in te schatten. De Schaal voor Emotionele Ontwikkeling (SEO) helpt daarbij. SEN-SEO is een expertisenetwerk voor emotionele ontwikkeling. Het doet aan onderzoek, uitwisseling, methodiekontwikkeling en organiseert vormingsactiviteiten. Het doel is professionals uit diverse sectoren in staat te stellen het SEO-kader toe te passen in hun eigen werk, ook ruimer dan alleen in de context van handicap.


Middelengebruik

Mensen met een handicap komen steeds meer in aanraking met alcohol en andere drugs, en zijn kwetsbaar voor ernstige gevolgen. Dat is een complexe situatie, waarop de sector voor personen met een handicap noch de verslavingssector voorzien zijn. SAM verbindt mensen uit diverse sectoren om samen te werken en om kennis te ontwikkelen en te delen.

Heb je een vraag? Neem contact met ons op
Ali Kazem Zadeh

Ali Kazem Zadeh

+32 473 25 63 95
Niet-aangeboren hersenletsel Persoonsvolgende financiering Regioverantwoordelijke handicap Antwerpen Vrijheidsbeperkende maatregelen
Annelies Ven

Annelies Ven

+32 476 65 45 23
Middelengebruik bij mensen met een handicap Regioverantwoordelijke handicap Limburg Wisselleren
Cindy Stevelinck

Cindy Stevelinck

+32 473 75 83 31
Regioverantwoordelijke handicap Oost-Vlaanderen SEN-SEO
Daniella provost

Daniëlla Provost

+32 493 49 38 66
Mensen met een beperking en internering Regioverantwoordelijke handicap West-Vlaanderen Vlaams Actieplan Autisme
Elina Van Win

Elina Van Win

+32 473 75 83 37
Jongeren met een handicap Verstandelijke beperking en schuldenproblematiek Regioverantwoordelijke handicap Vlaams-Brabant