Handicap, emotionele ontwikkeling en onzichtbare kwetsbaarheden

beschutte werkplaats

Steeds meer mensen met een handicap kiezen ervoor om hun leven zelfstandig in te richten. Zij moeten terechtkunnen in reguliere diensten.

Ook krijgen sociale professionals vaak te maken met cliënten met moeilijk te begrijpen gedrag. Dat wordt vaak veroorzaakt door een onzichtbare handicap, of doordat verschillende aspecten in hun ontwikkeling niet in evenwicht zijn met elkaar. Dat maakt hen emotioneel kwetsbaar, en maakt ook dat professionals hun ondersteuningsnoden niet onderkennen.

Aandacht voor handicap, emotionele ontwikkeling en onzichtbare kwetsbaarheden is om die redenen een belangrijke vaardigheid voor alle sociale professionals.

Foto: Beschutte werkplaats ‘Werk en leven’, foto Layla Aerts.

Wat doet SAM?

  • Voor sociale professionals in het Geïntegreerd Breed Onthaal en de eerste lijn  ontwikkelen we leermiddelen en leeractiviteiten over sociaal werk en deze thema’s. We gaan hiervoor op zoek naar partners. Signalen uit het werkveld  spelen we door naar het beleid.
  • Het denkkader rond ‘emotionele ontwikkeling’ biedt sociale professionals mogelijkheden om hun begeleiding aan te passen aan de noden van de cliënt. Als partner van het expertisenetwerk SEN-SEO doet SAM dit denkkader mee ingang vinden in het sociaal werkveld. De komende jaren zetten we daarbij in het bijzonder in op de eerste lijn en Geïntegreerd Breed Onthaal, en op hulpverlening voor jongeren (ambulante en residentiële diensten Jongerenwelzijn, (buitengewoon) onderwijs, CLB’s).  Lees meer op de themapagina Emotionele Ontwikkeling

 

Vrijheidsbeperkende maatregelen

Vrijheid is een grondrecht, zoals ook opgenomen in de universele verklaring van de rechten van de mens.

Maar er zijn situaties waarin voorzieningen en organisaties genoodzaakt zijn om bij sommige cliënten toch vrijheidsbeperkende maatregelen te gebruiken, zoals fixatie en afzondering. Dat is het geval wanneer er ernstige schade wordt toegebracht of dreigt te worden toegebracht aan de fysieke of psychische integriteit van de cliënt of van anderen.

Maar zulke maatregelen worden vaker toegepast dan strikt noodzakelijk.

  • We werken daarom aan de bewustmaking van professionals over dit thema.
  • We ondersteunen organisaties om een intern beleid te voeren op dit vlak.

SAM coördineert en ondersteunt ook het intersectorale Vlaams platform vrijheidsbeperkende maatregelen. Lees meer over het platform

Heb je een vraag? Neem contact met ons op
Ali Kazem Zadeh

Ali Kazem Zadeh

+32 473 25 63 95
Diversiteit Inclusie Interculturalisering Vrijheidsbeperkende maatregelen
Cindy Stevelinck

Cindy Stevelinck

+32 473 75 83 31
Diversiteit Emotionele ontwikkeling Inclusie Interculturalisering
Daisy Nauwelaers

Daisy Nauwelaers

+32 492 58 68 40
Beroepsgeheim en beroepsethiek Vrijheidsbeperkende maatregelen