Wetsvoorstel wil schuldhulpverlening hervormen: SAM reageert

24 juni 2020
handpalm met 2 euro

Vandaag behandelt de Commissie Justitie van de Kamer van Volksvertegenwoordigers een wetsvoorstel van de N-VA en de s-pa over tijdelijke en structurele schuldhulpverlening. (Wetsvoorstel betreffende tijdelijke en structurele schuldhulpverlening, ingediend door Christoph D’Haese en Melissa Depraetere op 17/06/2020)

SAM en de erkende instellingen voor schuldbemiddeling  (bij OCMW’s en CAW’s) zijn  over het wetsvoorstel op geen enkele wijze vooraf geconsulteerd, terwijl dit de schuldhulpverlening op een ingrijpende wijze zou wijzigen.

Wat houdt het wetsvoorstel in? Het beoogt een verregaande samenwerking tussen OCMW’s en gerechtsdeurwaarders en voorziet ook in een digitaal platform.

In een nota aan de commissieleden formuleren SAM en de overleggroep schuldbemiddeling bedenkingen bij dit wetsvoorstel. Wij zien zwakke punten en risico’s in:

  • een beperkte effectiviteit
  • een te beperkte reikwijdte
  • het ontbreken van waarborgen voor nazicht van de gegrondheid
  • het ontbreken van samenwerking met de hulpverlening
  • en het ontbreken van waarborgen voor het beroepsgeheim en voor de privacy van de schuldenaar.

Hoe dan wel een oplossing bieden aan de schuldenproblematiek, en goed en evenwichtig bijdragen aan armoedebestrijding? We formuleren in onze nota een alternatief voorstel.

Na corona is het belangrijk om - tegelijk met de herstelmaatregelen - de schuldhulpverlening te versterken. Ons voorstel erkent zowel de belangen van schuldeisers als van schuldenaars: er wordt sneller een halt toegeroepen aan oplopende invorderingskosten; én het maximaal haalbare wordt afbetaald.

De twee hoofdlijnen die we voorstellen zijn:

  1. Instellingen erkend voor schuldbemiddeling (EISB) nemen elke opgestarte schuldbemiddeling op in het Centraal Bestand der Beslagberichten (CBB), indien dit nodig is voor een goede schuldhulpverlening én indien de schuldenaar akkoord gaat.
    Verdere invorderingen worden op dat moment stopgezet, zodat de invorderingskosten voor de schuldenaar niet verder oplopen.
  2. De EISB’s kunnen vervolgens een goede afbetalingsregeling uitwerken, die ook kan worden afgedwongen onder bepaalde voorwaarden, onder andere een volledige afbetaling binnen de vijf jaar. Indien blijkt dat afbetalen onmogelijk is op een redelijke termijn, kan de EISB de aanvraag van een collectieve schuldenregeling grondig voorbereiden.

(foto Pixabay)

Download onze nota
Download
Voorstel voor een betere aanpak van schulden na corona, 22 juni 2020