Betalen voor afbetalingsplan energie?

16 juni 2020
lamp en munten

De juridische helpdesk van SAM geeft advies op maat aan budget- en schuldhulpverleners. We zullen hier  regelmatig een vraag behandelen die we voorgelegd kregen. Deze week: Mag een energieleverancier 15 euro extra administratieve kosten aanrekenen om een afbetalingsplan op te stellen?

Nee, leveranciers van elektriciteit of aardgas mogen aan ‘beschermde afnemers’ geen kosten aanrekenen om herinneringsbrieven en ingebrekestellingen te verzenden als de elektriciteits- en aardgasfactuur niet betaald is. Beschermde afnemers zijn mensen die recht hebben op de sociale maximumprijzen.

Voor een ‘gewone’ huishoudelijke afnemer mag de leverancier wel kosten aanrekenen. De Standaard deed enige tijd geleden (2006) een onderzoekje naar bijkomende kosten bij onbetaalde facturen, Het Laatste Nieuws deed dat een jaar geleden ook . Dit is wat HLN vaststelde: “De meeste energieleveranciers sturen in dat geval een eerste, kosteloze herinneringsbrief. Energy People rekent voor zijn nalatige klanten wel meteen een vergoeding aan, Eneco Belgium doet dat enkel voor offline klanten. Een tweede herinneringsbrief is bijna altijd betalend. De kostprijs varieert sterk. Luminus tarifeert die aan 8 euro, Eneco rekent 3 euro aan, Ebem beschouwt het als een gratis service. Voor een verdere ingebrekestelling volstaat bij Ecopower de som van 10 euro, Watz factureert het dubbele. Diverse spelers vragen ook een administratieve vergoeding voor het opstellen van een afbetalingsplan. De som van alle onderdelen loopt dus sterk uiteen.”

Schuldhulpverleners vragen dus best na bij de leverancier op basis van welke contractuele bepaling zij deze kost aanrekenen.

In het Brussels gewest is de situatie anders. Daar zijn maxima bepaaldNochtans is ook daar niet alles koek en ei.  

Er is intussen een wetsvoorstel in de maak dat paal en perk wil stellen aan buitensporige aanmanings- of invorderingskosten. Het werd begin maart 2020 goedgekeurd in de Commissie Economie van de Kamer van Volksvertegenwoordigers, maar loopt vertraging op voor een plenaire stemming.

Ben je schuldbemiddelaar en zit je ook met een vraag waar je niet wijs uit raakt? Mail naar helpdesk.schuldbemiddelaars@samvzw.be

Bronnen:

Foto Pixabay