24 september 2024
Online en Brussel

Heldere taal voor sociale professionals

In twee sessies gaan we aan de slag rond heldere taal. Hoe communiceer je duidelijk in het Nederlands? En wat kan je doen om de mondelinge en schriftelijke communicatie vlotter te laten verlopen?

1. Inleiding (online sessie)

  • Je krijgt inzicht in laagtaalvaardigheid.
  • Je leert hoe de taalverwerving van anderstaligen verloopt, en welke factoren er invloed op hebben?
  • Met theorie en kleine oefeningen krijg je aandachtspunten mee voor duidelijke communicatie.

2. Oefenateliers (Brussel)

We gaan oefenen met de inzichten en tips uit de inleidende sessie.

In het oefenatelier mondelinge taal gaan we aan de slag met voorbeelden uit de praktijk.

  • We oefenen alle tips in aan de hand van concrete situaties.
  • We wisselen ervaringen uit over communicatie met anderstaligen.

In het oefenatelier schriftelijke taal ga je een eigen document hertalen (brief, brochure, infofiches, websitetekst, Facebookpost, …).

  • Met interactieve oefeningen werken we aan een eerste aanzet van hertaalde documenten.
  • We gaan op zoek naar visueel materiaal dat de geschreven tekst kan ondersteunen.
  • Via peer feedback geven we input en verdere tips voor de hertaalde documenten.
  • Concrete voorbeelden uit de praktijk leveren inspiratie.

Begeleiding

Beide sessies worden begeleid door consulenten integratie van het Agentschap Integratie en Inburgering (AGII).

Logo Vlaanderen divers en logo AGII

 

 

VOOR WIE

Sociale professionals. 

WANNEER

24 september 2024 van 9u30 tot 12u30. 

5 november 2024 van 9u30 tot 16u30. 

WAAR

Dag 1: online via Zoom

Dag 2: Aroma, zaal Mimosa, Vooruitgangstraat 323, 1030 Brussel.

WAT KOST HET

125 euro

Ingeschreven, maar kan je toch niet deelnemen?
Check onze annuleringsvoorwaarden : Factuur- en annuleringsvoorwaarden | samvzw

AANTAL DEELNEMERS

Minimaal 12 deelnemers.

Maximaal 15 deelnemers.

Inschrijven kan tot 3 september 2024. 

CONTACT

Voor inhoudelijke vragen: Floris.goethals@samvzw.be

Voor algemene vragen: activiteiten@samvzw.be

Mooi, je hebt interesse!

HEB JE DE JUISTE FACTURATIEGEGEVENS BIJ DE HAND?

Onmiddellijk na inschrijving ontvang je via mail een PDF-factuur, op basis van de info die jij ingeeft.
Vermijd administratieve kosten voor wijzigingen aan die factuur (10 euro) en check eerst even bij jouw organisatie
- op welke naam de factuur moet staan
- wat het ondernemingsnummer is
- of op de factuur een bestelbonnummer moet staan.

ELEKTRONISCHE FACTUUR NODIG? O.A. OVERHEDEN & GEMEENTEN WERKEN UITSLUITEND MET E-FACTUUR!

Vul dan helemaal achteraan als ‘kortingscode’ E-FACTUUR in. Je ontvangt dan géén PDF factuur bij de bevestiging van jouw inschrijving.

De factuur wordt dan rechtstreeks verstuurd aan jouw boekhouding.

Vermijd ook hier administratieve kosten voor wijzigingen aan die factuur (10 euro) en check eerst even bij jouw organisatie
- op welke naam de factuur moet staan
- wat het ondernemingsnummer is
- of op de factuur een bestelbonnummer moet staan. Mogelijk is dit op dit ogenblik nog niet gekend. Bezorg het zo snel mogelijk aan boekhouding@samvzw.be.