Praktijktips

De ondersteuningstoeslag voor kinderen en jongeren

Jongeren
Toegankelijkheid
Image

Sociale rechten van je cliënt

De rechten van je cliënt onderzoeken om zo onderbescherming tegen te gaan: dat is een belangrijke taak van elke praktijkwerker in een GBO-samenwerkingsverband.

Ria Vandaele neemt voor SAM de ondersteuningstoeslag onder de loep, een recht dat recent gewijzigd is. 

06.02.2023

Wat is de ondersteuningstoeslag?

De ondersteuningstoeslag vervangt vanaf 1 januari 2023 het basisondersteuningsbudget (BOB) voor kinderen en jongeren tot 21 jaar. Tot en met december 2022 betaalde de zorgkas van het kind nog het BOB. Sinds januari 2023 neemt het Groeipakket dit over met de nieuwe ondersteuningstoeslag.

Kinderen met een erkende handicap of zorgbehoefte van minstens 12 punten op de medisch-sociale schaal kunnen een extra ondersteuning krijgen.

Wat zijn de voorwaarden?

 • Het kind is jonger dan 21 jaar
 • Het kind heeft een zorgbehoefte van minstens 12 punten op de medisch-sociale schaal.
 • Het kind is Belg of heeft verblijfsrecht in België voor meer dan drie maanden
 • Het kind woont in Vlaanderen of in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest;

Hoeveel?

De ondersteuningstoeslag bedraagt 324,73 euro per maand.

Wanneer is er geen recht op de ondersteuningstoeslag?

De ondersteuningstoeslag is niet cumuleerbaar met de volgende situaties:  

 • Het kind maakt gebruik van niet-rechtstreeks toegankelijke jeugdhulp en verblijft in een door Kind en Gezin erkend centrum voor kinderzorg en gezinsondersteuning (CKG)
 • Het kind zit opgesloten in een gevangenis of is opgenomen in een inrichting, een afdeling tot bescherming van de maatschappij, georganiseerd door de federale overheid, of in een forensisch psychiatrisch centrum, georganiseerd door de federale overheid
 • Het kind is ingeschreven in een internaat of een internaat met permanente openstelling van een medisch pedagogisch instituut van het Gemeenschapsonderwijs
 • Het kind doet een beroep op: - een persoonlijk assistentiebudget - een budget voor niet-rechtstreeks toegankelijke zorg en ondersteuning - persoonsvolgende middelen voor minderjarige PMH met dringende noden.
 • Het kind ontvangt een basisondersteuningsbudget van een zorgkas
 • Het kind is jonger dan 21 jaar en ontvangt een inkomensvervangende tegemoetkoming of integratietegemoetkoming;
 • Het kind doet een beroep op een multifunctioneel centrum voor minderjarige personen met een handicap
 • Het kind maakt gebruik van niet-rechtstreeks toegankelijke jeugdhulp en verblijft in een organisatie voor bijzondere jeugdzorg
 • Het kind verblijft in een: - gemeenschapsinstelling - unit voor geïnterneerden.
 • Het kind krijgt ondersteuning via een observatie-, diagnose- of behandelingsunit.
 • Het kind verblijft in een residentiële gehandicaptenvoorziening die in België door een andere dan de Vlaamse overheid erkend is
 • Het kind verblijft in een niet in België gevestigde residentiële gehandicaptenvoorziening die een vergelijkbare hulp- en dienstverlening aanbiedt als een voorziening uit de vorig vermelde mogelijkheid
 • Het kind doet een beroep op een ambulante gehandicaptenvoorziening die in België door een andere overheid dan de Vlaamse overheid erkend is
 • Het kind doet een beroep op een niet in België gevestigde ambulante gehandicaptenvoorziening;

 

Meer weten over sociale rechten?

 • Ria Vandaele is auteur van het boek 'Wegwijzer naar een integrale hulpverlening', relevant voor onder andere de GBO-kernactoren.  
 • Meerdere GBO-samenwerkingsverbanden zetten regelmatig een sociaal recht in de kijker. Bijvoorbeeld GBO Gent met Brecht verkenner,  GBO Oostende-Bredene met webinars, GBO Brugge, GBO Noorderkempen (ELZ Kempenland) en GBO Scheldekracht.