Standpunt

Naar een globaal kader voor blended ondersteuning in een geïntegreerd jeugd- en gezinsbeleid

Jongeren
Toegankelijkheid
Image

In opdracht van agentschap Opgroeien werkte een adviesgroep een kader uit voor visieontwikkeling op blended werken in een geïntegreerd jeugd- en gezinsbeleid.

27.09.2022

Jeugdhulp is er niet alleen in het ‘echte’ leven, maar ook online. Die digitale ondersteuning kent veel gezichten én zorgt voor extra bandbreedte: meer manieren om jongeren te ondersteunen en bredere wegen om bij Jeugdhulp terecht te komen.

Het project Bandbreedte wil jeugdhulpmedewerkers ondersteunen om offline én online meer verbonden te zijn, zowel met jongeren en gezinnen als met collega-hulpverleners.

Opgroeien doet dat samen met heel wat sterke partners zoals SAM, Arteveldehogeschool, UCLL en Mediawijs.

Beleidsadvies over visie en positie van blended ondersteuning

In opdracht van Opgroeien werkte een adviesgroep een kader uit voor de ontwikkeling van meer visie op blended werken in een geïntegreerd jeugd- en gezinsbeleid.

Het advies Kinderen, jongeren en gezinnen blended ondersteunen. Een advies over visie en positie behandelt de volgende vragen:

  1. Wat wordt verstaan onder ‘visie op blended ondersteuning van kinderen jongeren en gezinnen’ en wat moet ‘de positie van een online aanbod daarbinnen’ bevatten?
  2. Wie bepaalt deze visie en positie best?
  3. Wat kan de inhoud van zo’n digitaal aanbod zijn?
  4. Aan welke voorwaarden moet voldaan worden om kwaliteitsvol blended te kunnen werken en hoe kan dat gerealiseerd worden?

De adviesgroep van 23 werkveldvertegenwoordigers werd samengesteld door Opgroeien en begeleid vanuit Onlinehulp Vlaanderen door Philippe Bocklandt (Arteveldehogeschool, Sociaal Werk) en Sandra Beelen (SAM, steunpunt Mens en Samenleving).

Download het advies 

Lees meer over Onlinehulp Vlaanderen