Praktijktips

Autismevriendelijke gevangenis

Handicap
Toegankelijkheid

Het project autismevriendelijke gevangenis is vormgegeven door Voluit en OC Sint-Idesbald. Het eindresultaat is een draaiboek, dat je kunt gebruiken als handboek vol nuttige praktijkvoorbeelden en tips.

Binnen het project is samengewerkt met de Academische Werkplaats Autisme om verder onderzoek rond dit thema te doen.

Situering

Het 'Vlaams strategisch plan hulp- en dienstverlening aan gedetineerden en geïnterneerden 2020-2025' (STRAP) focust met zijn 3de strategische doel op specifieke doelgroepen, zoals mensen met een psychische/psychiatrische problematiek. Actie 34 van het STRAP richt zich concreet op mensen met autisme in detentie.  

Het Departement Zorg van de Vlaamse overheid gaf het nodige duwtje in de rug door het project ‘Autismevriendelijke gevangenis’ financieel te ondersteunen.