Onderzoek

Digitaal samenwerken in de jeugdhulp

Jongeren
Image

Onderzoeksrapport 

16.03.2022

Hoe werk jij in de jeugd- en gezinshulp samen met jongeren, hun netwerk en professionals? En helpen digitale toepassingen jou daarbij? Hoe ziet een ideale digitale samenwerkplek er volgens jou uit? In opdracht van Agentschap Opgroeien voerden UCLL, Arteveldehogeschool en SAM een onderzoek uit.

We bevroegen 240 respondenten en brachten zeventig digitale samenwerkingsplatformen in kaart, waarvan we er negen dieper screenden en beschreven. Op basis daarvan schreven we negen conclusies en formuleerden we tien beleidsaanbevelingen.

Hier alvast enkele opvallende quotes:

  • “Er zijn heldere, toegankelijke en betrouwbare digitale platformen waar jongeren, hun context en professionals kunnen samenwerken, maar hulpverleners kennen ze nog niet.”
  • “Digitale platformen moeten een meerwaarde bieden in het belang van de trajecten van cliënten, erg vlot en duidelijk toegankelijk zijn, voldoende veiligheid bieden, mogen de verbinding met de cliënten niet in de weg staan… Belangrijk om rekening te houden met de digitale kloof. We zien dat het voor heel wat cliënten niet zo evident is om digitale platformen te gebruiken omwille van beperkte vaardigheden, beperkte middelen…”
  • “Het dient een werkmiddel te zijn en niet meer dan dat, het mag geen tool zijn die gehanteerd wordt om van overheidswege toezicht te houden op de prestaties of de realisaties binnen dossiers, het moet een hulpmiddel zijn dat de hulpverlening faciliteert.”

Download het onderzoeksrapport