De juiste vraag? Van inschatten van emotionele ontwikkeling naar ondersteuning

Uitgebreide ‘reflectiebrochure’. Als je eenmaal een beeld hebt van de emotionele ontwikkeling van een cliënt, kan je nader bekijken welke aspecten van de dagelijkse ondersteuning anders kunnen. Met deze reflectievragen willen we er een gezamenlijk zoekproces van maken en geen kant en klare experten-oplossingen leveren. De vragen nodigen uit tot dialoog, tot verder verkennen van noden en behoeften van de cliënt (bijv. heeft de cliënt een veilige plek?) én je eigen rol als ondersteuner bij het beantwoorden van die noden en behoeften (bijv. is er gedrag van de cliënt dat jou echt kan irriteren? Wat helpt er om met die irritatie om te gaan?).

De reflectievragen geven je de kans om je eigen handelen (nog) beter af te stemmen op de noden van de cliënt. De focus ligt dus steeds op jouw rol als begeleider/ondersteuner: “wat kan ik doen om …” en niet “wat moet de cliënt doen”.

De brochure is opgebouwd aan de hand van de vijf fases van emotionele ontwikkeling.

De papieren brochure is uitgeput.
Hieronder kan je de publicatie gratis downloaden.

Leen De Neve (red.)
Uitgever:
SAM
Publicatiedatum:
2018