Image
cover samenleven met een pleeggast
Brochure

Samenleven met een pleeggast

Deze publicatie is tegelijk een voorbeeld van een ‘good practice’ en van een co-productie. Pleegzorgbegeleiders en –coördinatoren uit alle Vlaamse provincies zagen bij het ontstaan van de module behandelingspleegzorg van meet af aan mogelijkheden, in het kader van emotionele ontwikkeling, om het samenleven tussen pleegzorgers en pleeggasten te verbeteren. Veel van deze pleegzorgbegeleiders hadden immers al nut ervaren in de toepassing van deze ontwikkelingsdynamische benadering in hun ‘gewone’ begeleidingen van pleegzorg.

De brochure is te koop voor 11€ + verzendkosten of je kan ze gratis downloaden. 

Uitgever:
SAM, steunpunt Mens en Samenleving
Publicatiedatum:
2019
Prijs:
€11.00

Bestelformulier

Mijn gegevens:
Leveringsadres:
Facturatieadres:

Wij rekenen verzendkosten aan tegen BPost-tarieven.

SAM, steunpunt Mens en Samenleving respecteert je privacy. Overeenkomstig de EU Verordening 2016/679 van 27 april 2016 betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens en betreffende het vrije verkeer van die gegevens heb je  het recht op o.a. inzage en verwijdering van je gegevens bij het eerste verzoek. We geven je persoonlijke gegevens nooit aan derden door.