Gecertificeerde opleiding tot beoordelaar SEO-R2 en SEO-V

395,00 euro
Kortrijk
activiteiten@samvzw.be
0488778899

Bij ondersteuning van mensen is aansluiten bij de emotionele ontwikkeling stilaan een standaard geworden. Niet alleen in de gehandicaptenzorg of psychiatrie, maar ook in andere sectoren, bijvoorbeeld onderwijs en jeugdzorg. Om een goede aansluiting te maken met een persoon, is het van belang een goed zicht te hebben op diens emotionele ontwikkeling. Met deze opleiding trainen we jou in het afnemen van de SEO-R² en SEO-V. Daarna kan je als gecertificeerd beoordelaar SEO-R² en SEO-V aan de slag.

Deze opleiding is bedoeld voor mensen die al goed vertrouwd zijn met het ontwikkelingsdynamisch model van Anton Došen.

Trainers

Deze opleiding wordt verzorgd door trainers Joris Marrecau en Aristo Ongena.

Programma

Opfrissing van het model van emotionele ontwikkeling

Voorstelling van de SEO-R² en SEO-V

 • Uitgangspunten
 • Ontwikkeling en structuur
 • Richtlijnen voor gebruik
 • Complementariteit SEO-R² en SEO-V
 • Aanzet vertaalslag van inschaling naar ondersteuning
 • Oefenen met casuïstiek: op basis van dossierstudie, video, …
 • Intervisie
 • Ervaringen uit praktijk
 • Borging in klinische praktijk

Test voor certificaat

Tijdsinvestering

 • zes dagdelen actieve deelname en oefeningen
 • voorbereidingstijd en verwerkingstijd: circa 121 uren (portfolio bijhouden).
Toelatingsvoorwaarden en literatuur

Voor wie?

Je bent voldoende vertrouwd met het ontwikkelingsdynamisch model van emotionele ontwikkeling (Anton Došen) om ontwikkeling en fasen te linken.

Je voldoet aan deze toelatingsvoorwaarden:

 • Je hebt een agogisch diploma (bachelor of master in een menswetenschappelijke richting) en twee jaar werkervaring in een zorgsysteem waar gewerkt wordt rond emotionele ontwikkeling óf je hebt vijf jaar agogische werkervaring in een zorgsysteem waar gewerkt wordt rond emotionele ontwikkeling.
 • Je hebt een attest van de basiscursus emotionele ontwikkeling (vier dagdelen = deel 1 en 2). Je deelname aan de basisvorming dateert van minstens een half jaar geleden.
  Heb je geen attest? Geef ons door wanneer en bij wie je je basiscursus heb gevolgd.
 • Je deed al (proef)afname van SEO-V (indien mogelijk) of woonde er een bij, en je nam zeker al een SEO-R² af voor het volgen van deze opleiding. Voeg een verslag of neerslag observatie toe aan je portfolio.

Voor al deze voorwaarden vragen we geen fysieke bewijzen, maar deelnemen staat gelijk aan een verklaring op eer dat je aan deze voorwaarden voldaan hebt. Voor vragen: neem contact op met Cindy Stevelinck (0473 758 331).

Literatuur

Nodig om de cursus te volgen:

Deze publicaties heb je nodig tijdens de opleiding. Je moet ze als deelnemer zelf aankopen. Tijdig bestellen is de boodschap.

 • SEO-R². Schaal voor Emotionele Ontwikkeling – Revised². Morisse, F., & Došen, A. (red.). (2024). Gompel&Svacina.
 • SEO-V. Schaal voor Emotionele Ontwikkeling van personen met een verstandelijke beperking– Verkort. Morisse, F., Sappok, T., De Neve, L. & Došen, A. (2017). Antwerpen-Apeldoorn: Garant nv. (momenteel niet meer verkrijgbaar). 

Aanbevolen literatuur

 • Emotionele ontwikkeling bij mensen met een verstandelijke beperking. Claes, L., Declercq, K., De Neve, L., Jonckheere, B., Marrecau, J., Morisse, F., Ronsse, E., Vangansbeke, T. (2012). Antwerpen-Apeldoorn: Garant nv.
 • Brochure ‘De juiste vraag’ (De Neve, L. (Red.), 2015) gratis te downloaden via de website van SAM, De Neve, L. (Red.), (2015) 
 • Psychische stoornissen, probleemgedrag en verstandelijke beperking. Een integratieve benadering bij kinderen en volwassenen. Assen: Koninklijke Van Gorcum BV. (vijfde herziene druk). ISBN 9789023252498. Došen, A. (2014).
 • Handboek emotionele ontwikkeling & verstandelijke beperking.de Bruin, J., Vonk, J., van den Broek, A. & Twint, B. (Red.), Amsterdam: Boom.
 • Emotionele ontwikkeling in erbinding. Coachingsmethodiek voor begeleiders van cliënten met probleemgedrag. Morisse, F., De Belie, E., Blontrock, M., Verhasselt, J. & Claes, C. (Red.) Antwerpen – Apeldoorn: Garant
Praktisch

Voor wie?

Je bent sociale professional en je wilt je bekwamen in het inschalen en een certificaat halen.

Je bent voldoende vertrouwd met het ontwikkelingsdynamisch model van emotionele ontwikkeling (Anton Došen) om ontwikkeling en fasen te linken.  

Lees zeker de toelatingsvoorwaarden hierboven. Door deel te nemen verklaar je op eer dat je aan deze voorwaarden voldoet.
Voor vragen en eventuele uitzonderingen: neem contact op met Cindy Stevelinck (0473 758 331). 

Wanneer?

Dinsdag 1 oktober en donderdag 14 november 2024
Terugkomdag vrijdag 14 februari 2025.

Telkens van 9 uur tot 16 uur. 

Waar?

Kortrijk, juiste locatie wordt nog meegedeeld. 

Wat kost het?

395 euro

De deelnemers van actieve werkgroepen EO en trainers kunnen een korting van 100 euro krijgen. Vraag je code aan via activiteiten@samvzw.be

Aantal deelnemers?

Minimaal 20 deelnemers. Maximaal 28 deelnemers. 

Inschrijven kan tot 10 september 24.

Ingeschreven, maar kan je toch niet deelnemen? 
Check onze Factuur- en annuleringsvoorwaarden | samvzw

Attest

Deelnemers die de cursus volledig volgen, krijgen een attest.

Contact

Schrijf je in

Heb je de juiste facturatiegegevens bij de hand?
Wil jouw organisatie enkel e-facturen (peppol)? Bij gemeenten en overheden is dat zo.

Vermijd 10 euro administratieve kosten voor wijzigingen en check het eerst! 

Heb je de juiste facturatiegegevens bij de hand? | samvzw

Heb je een e-factuur (Peppol) nodig? | samvzw