Beleid

Ziekteverzekering en gedetineerden

Toegankelijkheid

Webinar van 26 maart 2024

In 2018 werd een traject opgestart om de organisatie van de penitentiaire gezondheidszorg te hervormen. Het einddoel is de gezondheidszorg voor gedetineerden te ‘regulariseren’ en over te hevelen van Justitie naar Volksgezondheid.

Dit initiatief werd gestimuleerd door een richtlijn van de Raad van Europa. Die bepaalt:

  1. Medische diensten in de gevangenis moeten georganiseerd worden in nauwe relatie met de algemene gezondheidszorg
  2. Het gezondheidsbeleid in gevangenissen is geïntegreerd in en verenigbaar met het nationale gezondheidsbeleid
  3. Gedetineerden moeten toegang hebben tot de in het land beschikbare gezondheidsdiensten zonder discriminatie op grond van hun rechtspositie (Europese gevangenisregels, 2006).

Ook de Belgische wetgeving streeft deze doelstelling na door te bepalen dat gedetineerden recht hebben op gezondheidszorg die gelijkwaardig is met de gezondheidszorg in de vrije samenleving (Basiswet betreffende het gevangeniswezen en de rechtspositie van de gedetineerden, 2005).

Tot voor kort werd er geen gevolg gegeven aan deze bepalingen. De opstart van het hervormingstraject is dus meer dan welkom.

Gedetineerden opgenomen in verplichte verzekering

In de eerste fase van de hervorming worden gedetineerden geïntegreerd bij de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging. Die ontwikkeling riep veel vragen op bij sociale professionals én bij gedetineerden zelf.

Daarom organiseerden SAM en het Agentschap Justitie en Handhaving op 26 maart 2024 een webinar over dit thema:

  • Pascal Breyne en Dorothée Neven van het RZIV gaven tekst en uitleg over de verplichte verzekering en het systeem van verhoogde tegemoetkoming.
  • Yves Debruyn van de CDZ (controledienst voor de ziekenfonds) gaf een toelichting over de aanvullende ziekteverzekering van de ziekenfondsen.

Wil je het hele Webinar of stukken eruit herbekijken? We hebben de opname op YouTube gezet.

Herbekijk het webinar 'Ziekteverzekering en gedetineerden'