Image
cover boek Ethische knopen
Boek

Ethische knopen. Leidraad voor doordacht sociaal werk

Als sociaal werker sta je soms voor netelige beslissingen. Je hebt weliswaar je theoretische kennis, je bent ervaren, en je kent de regels en codes. Maar je wil ook een beslissing nemen die moreel ‘goed’ is. Niet de juiste keuze, maar een ethisch goede keuze in een concrete situatie. Dit boek helpt je afwegingen te maken wanneer je voor zo’n knoop staat.

De auteurs werkten met dat doel een ‘DenK’-kader uit, waarmee sociale professionals uit alle sectoren aan de slag kunnen. Samen met ervaren praktijkwerkers en bachelorstudenten Sociaal Werk hebben ze dit model uitgetest, bijgestuurd en verfijnd.

Het DenK-kader maakt je meer bewust, het ordent en verheldert je denken. Concrete praktijkvoorbeelden en casuïstiek tonen hoe het zich laat toepassen. Ethische knopen leert je ook een vrije ruimte te installeren om de knoop bespreekbaar te maken met je collega’s.

Doordacht ethisch handelen; dat is waar het in dit boek om gaat. Het leidt tot aanspreekbaar sociaal werk, dat weloverwogen omgaat met de opdracht en de maatschappelijke uitdagingen van zijn tijd.

De auteurs:

Kris Stas is maatschappelijk assistente en criminologe. Ze is als stafmedewerkster verbonden aan SAM, en is lector aan de Karel de Grote Hogeschool Antwerpen.

Agnes Verbruggen is maatschappelijk assistente, sociologe en juriste. Zij is als lector verbonden aan de Hogeschool Gent, en geeft gastlezingen beroepsethiek aan de UCLL en aan Universiteit Antwerpen.

Hilde Vlaeminck was jarenlang lector aan de Arteveldehogeschool Gent. Na haar doctoraat in 2005 aan de Universiteit Utrecht werkte ze als docent aan de KU Leuven (Master Sociaal Werk en Sociaal Beleid).

Kris Stas, Agnes Verbruggen, Hilde Vlaeminck
Uitgever:
Pelckmans Pro
Publicatiedatum:
2019
Prijs:
€19.90