Beroepsethiek, beroepsgeheim en discretieplicht voor sociale professionals

85,00 euro
Brussel
Image

Als sociale professional probeer je een werkrelatie op te bouwen met je cliënt of buurtbewoner. Die werkrelatie vormt een belangrijke basis om je doelen te realiseren. Het beroepsgeheim en de discretieplicht zijn er precies om die relatie én je opdracht te beschermen. De wettelijke kaders kennen is daarbij één ding.

Maar onvermijdelijk krijg je ook te maken met situaties die vragen om afweging. Je moet keuzes maken in het handelen met je cliënt of buurtbewoner, je wordt dus geconfronteerd met morele dilemma's.

  • Op grond van welke argumenten neem je dan welke beslissing?
  • Hoe hou je daarbij rekening met de belangen van de betrokkenen?
  • Hoe integreer je regelgeving, zoals de wet op het beroepsgeheim, de discretieplicht én de wet op de privacy, in je beslissingen?

En dat alles vanuit de bekommernis om niet alleen een goede sociale professional te zijn, maar ook om 'het goede' te doen voor je cliënt of buurtbewoner, mét respect voor de juridische kaders.

In deze introductiecursus werken we met casussen over actuele thema' s (die je als deelnemer zelf aanbrengt). We ervaren daarbij dat er altijd een keuzemogelijkheid is: een vrije ruimte die je de mogelijkheid geeft om in een specifieke casus een bepaalde handeling te kiezen.

Deze cursus gaat daarom in op:

  • omgaan met morele dilemma's
  • de juridische basis van discretieplicht en beroepsgeheim
  • belangrijke ontwikkelingen van de voorbije jaren: radicalisering, intrafamiliaal geweld, complexe scheidingen, kindermishandeling, samenwerking enz.
Praktisch

VOOR WIE

Voor sociale professionals. 

WANNEER

Dinsdag 1 oktober 2024.

Van 9.30 tot 16.30 uur.

WAAR

Aromagebouw, Vooruitgangstraat 323, 1030 Brussel

WAT KOST HET

85 Euro

Inschrijven kan tot 10 september 2024.

Ingeschreven, maar kan je toch niet deelnemen? Check onze annuleringsvoorwaarden: Factuur- en annuleringsvoorwaarden | samvzw

AANTAL DEELNEMERS

Minimaal 12 deelnemers. Maximaal 25 deelnemers.

We aanvaarden maximaal 2 deelnemers uit eenzelfde team.

CONTACT

Voor inhoudelijke vragen: kris.stas@samvzw.be

Voor algemene vragen: activiteiten@samvzw.be

Schrijf je in

Heb je de juiste facturatiegegevens bij de hand?
Wil jouw organisatie enkel e-facturen (peppol)? Bij gemeenten en overheden is dat zo.

Vermijd 10 euro administratieve kosten voor wijzigingen en check het eerst! 

Heb je de juiste facturatiegegevens bij de hand? | samvzw

Heb je een e-factuur (Peppol) nodig? | samvzw