Loopplanken voor jongvolwassenen. Praktijkdossier

Na publicatie van het beleidsdossier Jongvolwassenen: tussen wal en schip? is de problematiek van jongvolwassenen op de beleidsagenda geplaatst.

Vooral in het praktijkveld was er dynamiek: hulpverleners gingen creatief aan de slag met maatschappelijk kwetsbare jongvolwassenen, in intersectorale netwerken zoals de Integrale Jeugdhulp.
In dit dossier zetten we vooral deze praktijken in de verf als basis voor verdere intersectorale afstemming en samenwerking. We weten hoe jongvolwassenen rond de meerderjarigheidsgrens ‘tussen wal en schip’ vallen. Nu komt het erop aan om ‘loopplanken’ te leggen in de concrete hulpverleningspraktijk.

Itte Van Hecke, Frances Van Belle, Nancy Mouque, Phillippe Jacob, Lieve Van Dessel, Marc Wynants, Luc De Kyvere
Uitgever:
SAM (voorheen SAW)
Publicatiedatum:
2013