Alternatieve woonvormen: samenwerken is essentieel

20 december 2023
sfeerbeeld van de trefdag Alternatieve woonvormen

Alternatieve woonoplossingen kunnen een waardevolle bijdrage leveren voor de realisatie van het recht op wonen. Dat was een conclusie van de discussies tijdens onze trefdag Alternatieve Woonvormen op 12 december. Belangrijk daarvoor is een geïntegreerde aanpak en samenwerking op het terrein. Ook moet de verkokering tussen beleidsdomeinen dringend worden doorbroken, en moeten succesvolle pilootprojecten verduurzaamd en opgeschaald worden.

Tijdens de trefdag lieten sociale professionals uit uiteenlopende sectoren zich verder inspireren over de kansen en uitdagingen voor alternatieve woonvormen in het huisvestingsbeleid voor mensen in kwetsbare posities.  De focus lag op het smeden van sterke verbindingen tussen organisaties en sectoren die zich inzetten voor alternatieve woonvormen.

De presentaties van de keynote en workshops vind je onderaan deze pagina.

Oproep

Om op dit positieve elan door te gaan, doet SAM een oproep aan alle actoren die zich inzetten voor alternatieve woonvormen. We willen samen op zoek gaan naar praktische oplossingen voor juridische drempels. Specifiek focussen we op het statuut van samenwonenden. Werk je graag mee aan dit traject van verbinding en kennisuitwisseling? Neem contact op met Aurélie Smets of Klaas Poppe.

Keynote
Download
Alternatieve woonvormen: kansen en uitdagingen in de ‘tweede golf’ (Klaas Poppe, SAM)
Workshop Wonen op maat over ruimtelijke ordening
Download
Ann Donné en Isolde Vandemoortele, SAAMO Vlaams-Brabant
Over juridische structuren en alternatieve financeringsmodellen
Download
Jean-Marc Verwee, Nestinvest
Community building
Download
Geert De Pauw van CLT Brussel
Duurzame impact
Download
Gwendy Moentjes, AP Hogeschool