21 november 2023
Online

Bouw samen met je cliënt aan een evenwichtig blended traject

Grafische voorstelling digitale tools

Inspiratiesessie

Je organisatie kiest ervoor om blended ondersteuning aan te bieden. Hoe realiseer je dat nu in de praktijk? Hoe geef je dat samen met je cliënt vorm?

In deze inspirerende sessie ontmoeten theorie, praktijk en ervaringsdeskundigheid elkaar. Je krijgt ook tips mee waar je zelf onmiddellijk mee aan de slag kan.

Wat staat er op het programma?

Hulpverlener Iwein Denayer en zijn cliënte Anne Lenaerts inspireren je vanuit hun eigen traject en ervaringen. Anne was in begeleiding bij Iwein op het JAC van Halle.

Jana Verplancke (ArteveldeHogeschool) en Marie Van der Cam (SAM) geven je tips over de mogelijkheden van blended hulp. Hoe kan je het aanpakken? Wat heb je ervoor nodig?

Ze stellen een instrument voor dat jou en je cliënt zal helpen om samen de juiste keuzes te maken en dus de juiste blended mix te vinden.

Over de sprekers

  • Iwein Denayer was hulpverlener op het JAC in Halle. Hij werkte er met jongeren in een kwetsbare leefsituatie. Nu is Iwein aan de slag als preventiewerker bij CAW Halle Vilvoorde.
  • Anne Lenaerts was jaren geleden in begeleiding bij Iwein.
  • Jana Verplancke werkt als docente en onderzoeker ‘online en blended werken aan welzijn en geestelijke gezondheid’ bij Arteveldehogeschool. In het Expertisenetwerk Mens en Samenleving van AHS is ze gangmaker digitalisering. Ze heeft ervaring in het ontwikkelen en invoeren van digitale tools in hulpverleningscontext.
  • Marie Van der Cam is stafmedewerker en trainer bij SAM. ze ontwerpt, organiseert en begeleidt leeractiviteiten over online en blended hulp. Tot 2014 deed ze als hulpverlener op het JAC in Gent zelf aan onlinehulpverlening met jongeren.

Lees van Iwein en Marie ookBlended hulpverlening in de praktijk: chatten kan stap naar echt gesprek verkleinen (Sociaal.Net)

 

Over de inspiratiesessies ‘De kracht van Blended ondersteunen in welzijn en gezondheid’

Blended ondersteunen? Dat is face-to-face en online combineren in je dagelijkse praktijk als sociale of GGZ professional.

In deze reeks inspiratiesessies over blended ondersteunen ontdek je:

  • Hoe kan je blended werken met je doelgroep?
  • Welke methodieken kan je hiervoor inzetten?
  • Welke competenties heb je daarvoor nodig.?

Korte, krachtige online en live workshops, webinars en vormingen. Krijg inspiratie van cliënten, praktijkwerkers, onderzoekers en trainers.

VOOR WIE

Voor alle sociale of GGZ professionals.

WANNEER

Dinsdag 21 november van 10u tot 12u

WAAR

Online via Zoom 

WAT KOST HET

10 euro 

Ingeschreven, maar kan je toch niet deelnemen? Check onze annuleringsvoorwaarden, die ook voor deze initiatie gelden.
Factuur- en annuleringsvoorwaarden | samvzw

Inschrijven kan tot 14 november 2023 

Studenten kunnen een kortingscode aanvragen via activiteiten@samvzw.be, zij kunnen dan gratis deelnemen. 

CONTACT 

Voor inhoudelijke vragen kan je contact opnemen met: marie.vandercam@samvzw.be

Voor praktische vragen kan je contact opnemen met: activiteiten@samvzw.be

Mooi, je hebt interesse!

HEB JE DE JUISTE FACTURATIEGEGEVENS BIJ DE HAND?

Onmiddellijk na inschrijving ontvang je via mail een PDF-factuur, op basis van de info die jij ingeeft.
Vermijd administratieve kosten voor wijzigingen aan die factuur (10 euro) en check eerst even bij jouw organisatie
- op welke naam de factuur moet staan
- wat het ondernemingsnummer is
- of op de factuur een bestelbonnummer moet staan.

ELEKTRONISCHE FACTUUR NODIG? O.A. OVERHEDEN & GEMEENTEN WERKEN UITSLUITEND MET E-FACTUUR!

Vul dan helemaal achteraan als ‘kortingscode’ E-FACTUUR in. Je ontvangt dan géén PDF factuur bij de bevestiging van jouw inschrijving.

De factuur wordt dan rechtstreeks verstuurd aan jouw boekhouding.

Vermijd ook hier administratieve kosten voor wijzigingen aan die factuur (10 euro) en check eerst even bij jouw organisatie
- op welke naam de factuur moet staan
- wat het ondernemingsnummer is
- of op de factuur een bestelbonnummer moet staan. Mogelijk is dit op dit ogenblik nog niet gekend. Bezorg het zo snel mogelijk aan boekhouding@samvzw.be.