13 oktober 2023
Online

Basiscursus Emotionele ontwikkeling voor GGZ

Wil je meer inzicht krijgen in het kader Emotionele Ontwikkeling om ermee aan de slag te kunnen in je eigen organisatie? Dan is deze basiscursus geknipt voor jou.  

SEO, een schaal om Emotionele Ontwikkeling in te schatten. Zegt het je al wat?
‘Emotionele ontwikkeling’ is de voorbije jaren een sleutelbegrip geworden bij de ondersteuning van mensen met een verstandelijke beperking. Maar intussen bewijst dit verrijkende gedachtegoed ook bij tal van andere doelgroepen zijn nut: in het onderwijs, de jeugdhulp, sociaal werk.  

Het emotioneel ontwikkelingsniveau goed inschatten is noodzakelijk om kwetsbare mensen met en zonder beperking ondersteuning op maat te bieden.  

Lesgevers

Nele Geladi en Goedele Hoefnagels 

Het programma  

Het programma bestaat uit drie modules. 

Module 1: conceptualisering 

Je maakt kennis met het ontwikkelingsdynamisch model van Anton Došen en het gedachtegoed over emotionele ontwikkeling. 

We staan stil bij de link tussen emoties, behoeften en gedrag. Behoeften motiveren mensen tot bepaalde gedragingen. En die gedragingen proberen wij in onze ondersteuning te sturen, te stimuleren of net te minderen, steeds vertrekkend vanuit het aankunnen van de cliënt en zijn emotionele basisbehoeften. 

Het ontwikkelingsdynamisch kader helpt om na te gaan of de gedragingen aangepast zijn, afwijkend of te wijten aan bijvoorbeeld een onderliggende psychiatrische problematiek.  

We gaan in op de vijf fases van het model en hoe je ze kan herkennen bij jouw doelgroep van cliënten. 

De nadruk ligt op de praktische toepassing van de theorie en vooral op de waardevolle kijk die dit kader meebrengt ten voordele van de cliënten en hun begeleiders. 

Module 2: inschaling 

We schetsen de achtergrond van de schaal, de SEO-R². 

We werpen een blik op andere bestaande schalen of methodieken om emotionele ontwikkeling in te schatten, en we bekijken de voor- en nadelen van de SEO-R². 

We gaan aan de slag met (zelf ingebrachte) casussen. Zo ervaren we proefondervindelijk de mogelijkheden van de schaal: de werkwijzen die je kunt hanteren, en de richtlijnen bij het scoren en interpreteren. 

Module 3: van inschatting naar ondersteuning

Welke elementen neem je mee naar je begeleiding, wanneer je de inschatting hebt volbracht? Dat leer je in deze module. 

We staan stil bij grote ankerpunten in begeleiding: 

  • afstand en nabijheid in de relatie 

  • de begeleidingsstijl 

  • de structuur en begrenzing die iemand nodig heeft 

  • de invulling van de activiteiten en de communicatie. 

Ook probleemgedrag komt per fase aan bod. 

We gebruiken daarbij de publicatie Van inschatting naar ondersteuning als praktische en concrete aanpakgids die je tegelijk ook doet nadenken.  

We werken een casus uit, wat resulteert in een ondersteuningsplan voor de betrokken persoon. 

LET OP

Deze module is een kennismaking met de schaal en geen diepgaande training om de SEO-R² in te vullen.
Wil je naast de basisvorming een diepgaande training rond de SEO-R²? Dat kan in de tweedaagse SEO-certificeringscursus.   

VOOR WIE

Met deze editie van de basiscursus richten we ons specifiek tot de sociale professionals actief in de geestelijke gezondheidszorg.  

Deze cursus is geknipt voor: 

  • medewerkers van (kleine) organisaties die een dergelijke vorming niet op maat kunnen organiseren 

  • nieuwe medewerkers bij organisaties die al met de schaal voor emotionele ontwikkeling aan de slag zijn 

  • medewerkers die hun basiskennis grondiger willen beheersen. 

WANNEER

2 halve dagen en 1 volledige dag:

Op 13 oktober van 9.15 tot 12.15 uur 

Op 20 oktober van 9.15 tot 16.15 uur

Op 27 oktober van 12.00 tot 15.00 uur

WAAR

Online

WAT KOST HET

160 euro.

Ingeschreven, maar kan je toch niet deelnemen? Check onze annuleringsvoorwaarden
Factuur- en annuleringsvoorwaarden | samvzw

AANTAL DEELNEMERS

Minimaal 15 deelnemers. Maximaal 20 deelnemers.

Inschrijven kan tot 28 september 2023.

ATTEST

Deelnemers die de cursus volledig volgen, krijgen een attest basisvorming SEO. 

MATERIAAL

Er wordt verwacht dat mensen in het bezit zijn van het boek SEO-R² en de brochure de juiste vraag

Je kan het boek zélf bestellen bij Garant Uitgevers. Bestellen kan voorlopig ook via mail naar info@maklu.be (hun website is tijdelijk offline). 

De brochure de juiste vraag kan je gratis downloaden.
.

CONTACT

Voor inhoudelijke vragen: cindy.stevelinck@samvzw.be

Voor algemene vragen: activiteiten@samvzw.be

Onmiddellijk na inschrijving ontvang je een factuur. Op basis van de info die jij ingeeft.
Vermijd administratieve kosten voor wijzigingen aan die factuur (10 euro).
Check daarom volgende zaken eerst bij jouw organisatie:

  • Op welke naam moet de factuur staan?
  • Wat is het ondernemingsnummer?
  • Moet er een bestelbonnummer vermeld worden?

E-factuur nodig?
We verzenden de facturen als pdf. Wil jouw organisatie alleen e-facturen? Vul dan als ‘kortingscode’ E-FACTUUR in. We hebben dan ook je bestelbonnummer of referentie nodig. Bij wijzigingen aan de factuur (naam, ondernemingsnummer, bestelbonnummer, ...) rekenen we een administratieve kost (10 euro) aan.