SAM engageert zich voor Housing First

Housing First is een effectieve manier om de meest kwetsbare dak- en thuislozen een thuis en een plek in de samenleving te geven. SAM ondersteunt deze aanpak actief met vorming, training en beleidswerk.

 

Wat is Housing First?

Aan de basis van Housing First ligt een omkering in het denken. Thuislozen moeten traditioneel aan erg veel en vaak onuitgesproken voorwaarden voldoen om een huis te verkrijgen. Housing First gooit die logica om: huisvesting is de eerste en noodzakelijke stap naar integratie in de samenleving.

Bij Housing First is het krijgen van een woonst daarom niet onderworpen aan bijkomende voorwaarden.
Natuurlijk gelden wel de voorwaarden zoals voor alle huurders: de huur betalen en het huurcontract naleven.
Een Housing First-team begeleidt de huurder bij alle aspecten van zijn leven.

Wat doet SAM als het gaat over Housing First?

  1. We organiseren en verzorgen de cursussen voor mensen die beginnen te werken als Housing First-begeleider.
    Peter Brepoels en Marie Van der Cam zijn gecertifieerde Housing First-trainers. Ze geven de training samen met Peter-Jan Heylenbosch en Jérôme Duchateau. Peter-Jan is gecertificeerd Housing First-trainer en wooncoach bij het Housing First-team van OCMW Gent. Jérôme is ervaringsdeskundige in de geestelijke gezondheidszorg en brengt ook zijn ervaring als voormalig thuisloze mee.
  2. De Housing First Community of Practice is een leergroep die drie keer per jaar plaatsvindt. De organisatie gebeurt door Peter Brepoels en Aurélie Smets van SAM, samen met Geert De Bolle van het Housing First Belgium Lab.
    De deelnemers zijn zowel ervaren Housing First-begeleiders als leidinggevenden van Housing First-teams. De deelnemers bepalen zelf de agenda. Ze leren van elkaar, maar kunnen ook een beroep doen op input van derden.
  3. We pleiten bij overheden op federaal, Vlaams en stedelijk niveau voor Housing First als effectieve methodiek tegen thuisloosheid. Dit doen Aurélie Smets, Danny Lescrauwaet en Peter Brepoels van SAM, samen met het Housing First Belgium Lab en de Housing First Europe Hub.
  4. Samen met de European Housing First Hub en de Y-Foundation organiseert en geeft Peter Brepoels de Train the Trainer-opleiding voor Housing First-trainers in Europa. Samen bepleiten we ook Housing First in Europese steden.

 

Lees meer over de thema's wonen en dak- en thuisloosheid bij SAM