Reflectie-instrument rond slikproblemen

Een juiste behandeling van slikstoornissen stelt hoge eisen aan de betrokken hulp- en dienstverleners.

Een aantal hulpverleners richtten een Vlaamse werkgroep ‘slikproblemen’ op die de ‘problemen van slikken’ in al zijn aspecten en vanuit verschillende perspectieven benaderde. De resultaten zijn gebundeld in deze publicatie.

Het reflectie-instrument over slikproblemen levert een bescheiden maar concrete bijdrage tot een zo goed mogelijk beeld van de aanpak van slikproblemen in je organisatie en in je dagelijkse praktijk.

Uitgever:
SAM (voorheen SEN)
Publicatiedatum:
2013
Prijs:
€0.00