Straathoekwerkers zijn bruggenbouwers

01 februari 2024

Doelstellingen van het straathoekwerk

Elke straathoekwerker heeft vier doelstellingen:

  1. aanwezig zijn in de wijk en contact leggen met (potentiële) gasten
  2. een relatie opbouwen met mensen
  3. zicht krijgen op de leefwereld van gasten en wat leeft bij de doelgroep en in de wijk
  4. gasten ondersteunen om te komen tot een (meer) kwaliteitsvol leven

Ze doen dit door gasten te informeren, ondersteunen, adviseren en door te verwijzen waar nodig. Straathoekwerkers werken ook politiserend en gaan aan de slag met signalen van gasten. Maar ze hebben partners nodig in de lokale context om de doelstellingen te kunnen realiseren. 

Bruggen bouwen

Daarom proberen straathoekwerkers bruggen te bouwen tussen gasten en hun omgeving. 

  • Enerzijds tracht de straathoekwerker de leefwereld van gasten te vertalen naar hun omgeving. Zo krijgt de omgeving meer inzicht in de situatie van gasten en de drempels waar ze op botsen. Bijvoorbeeld waarom iemand niet naar de nachtopvang gaat, waarom jongeren op een bepaalde plek vaak rondhangen, waarom een bepaalde drug plots meer opduikt, …
  • Anderzijds werkt de straathoekwerker uiteraard ook aan de zijde van de gast. Hij/zij gaat in gesprek met gasten en vertaalt wat de omgeving van de gast verwacht en wat mogelijke consequenties zijn van keuzes die de gast maakt. Bijvoorbeeld spiegelen en benoemen dat het gedrag van de gast maakt dat hij binnenkort nergens meer welkom is.

 

Draagvlak creëren

Het straathoekwerk is vaak de vreemde eend in de bijt binnen de lokale sociale context. Niet iedereen kan zich een beeld vormen van wat een straathoekwerker juist doet. Je ziet de straathoekwerker op café zitten, rondlopen op straat, op de bank op het plein zitten, keuvelen met jongeren, … Daarom worden ze niet altijd au sérieux genomen door het lokale bestuur of door collega's als ze kritische vragen stellen vanuit het oogpunt van gasten. Maar opbouwende feedback vanuit het straathoekwerk is nodig om te werken aan toegankelijkheid en structurele oplossingen.

Straathoekwerkers proberen eerst draagvlak te creëren binnen de lokale context om zo op een professionele, eerlijke en vertrouwensvolle wijze te kunnen samenwerken. Dit kan door formele en informele contacten op te bouwen, door partners te informeren en door relaties met andere instituties op te bouwen. Zo creëren ze ruimte en goodwill om gasten op een goede manier door te verwijzen, signalen te geven en politiserend te werken. 

 

Werken in vertrouwen

Straathoekwerkers werken in vertrouwen met gasten. Dat is uiteraard een belangrijke randvoorwaarde en moet gegarandeerd blijven. Die garantie zorgt ervoor dat gasten met hun verhaal bij de straathoekwerker terecht kunnen en garandeert ook de veiligheid van de werker. Daarnaast hebben straathoekwerkers heel wat informatie over de wijk, over de leefwereld van gasten, over noden, hiaten en drempels. Het is belangrijk dat werkers die kennis delen, om zo bij te dragen aan een (organisatie)beleid, stad, gemeente en samenleving waar iedereen meetelt.

 

Straathoekwerkers leggen verantwoording af

Tot slot is het ook nodig dat straathoekwerkers hun werk zichtbaar maken ten aanzien van leidinggevenden, belangrijke partners en subsidiërende instanties. Dit kan door de werkvorm voor te stellen, uit te leggen waar en met wie ze werken, eventueel aangevuld met enkele cijfers (cijfers zeggen niet alles) en verhalen. Verantwoorden is een essentieel onderdeel van het werk.

(c) Foto: Jelle Lanszweert – instagram: Op_straat_