Werk mee aan ons groot onderzoek naar outreachend werken in Vlaanderen

20 oktober 2022
'what do you mean'
  • Werk jij bij mensen thuis, op straat of in een andere organisatie, kortom in de directe leefomgeving van mensen?
  • En ben je sociaal werker, orthopedagoog, zorgverlener, opbouwwerker, jeugdwerker, welzijnswerker, buurtwerker …?

Vul dan onderstaande survey over ‘outreachend werken’ in.

Waar gaat het over?

De voorbije twintig jaar schoten nieuwe ‘outreach’-werkingen als paddenstoelen uit de grond in verschillende sectoren. Maar al die werkingen die zichzelf als outreachend bestempelen, voeren heel verschillende taken uit en streven vaak andere doelstellingen na. Het woord ‘outreachend’ dekt dus veel verschillende ladingen. En dat bemoeilijkt overleg, samenwerking en afbakening.

Hoe krijg jij een beter zicht op wat andere outreachende werkingen doen?
Hoe kan je leren van elkaar?
En hoe kan het beleid jouw werking gerichter ondersteunen?
Om dat mogelijk te maken werkt SAM samen met EQUALITY//ResearchCollective van HoGent een typologie uit.

We nemen al die verschillende leefomgeving-gerichte werkingen onder de loep en verdelen ze in grote groepen, volgens doelstellingen en werkmethoden. Die typologie zorgt er dan voor dat je als werker een beter zicht krijgt op wat anderen doen.

Op basis daarvan maken we een reflectie-instrument waarmee beleid en praktijk werkingen beter op elkaar kunnen afstemmen, en ‘outreachend werken’ kwalitatiever kunnen inzetten en ondersteunen.

Maar om tot die typologie te komen, hebben we dus jouw hulp nodig!

(En wie weet win je er wel een prijs mee.)

Vul de bevraging in 

 

 

Meer lezen? De wildgroei aan outreachpraktijken: een vraag naar afstemming en kwaliteitsbewaking

Meer info:

 

 

 

(Foto Jon Tyson via Unsplash)