GBO Zuiderkempen netwerkt via 'Coffee & Connect'

27 maart 2023
Renee Bonne

Verhalen uit de GBO-praktijk (1)

Het ‘Geïntegreerd Breed Onthaal’ (GBO) brengt heel wat uitdagingen met zich mee. Een betere en nauwere samenwerking tussen de hulpverleners kan enkel tot stand komen als de onderlinge connecties tussen de basiswerkers sterk genoeg zijn.

Verbindingscoach Renee Bonne vertelt hoe ze bij GBO Zuiderkempen volop inzetten op netwerken.

Thematische netwerkmomenten

“Ongeveer om de 6 weken organiseren wij een ‘Coffee & Connect’. Elke editie is gericht op een specifiek thema dat leeft onder de basiswerkers: gedeeld beroepsgeheim, verontrustende thuissituaties, kindreflex, ... Een deskundige verzorgt een theoretische inleiding. Daarna volgt er een casusbespreking. 

En er is natuurlijk koffie. Want geef toe: verbindingen komen makkelijker tot stand bij een goeie tas koffie! De slagzin van onze Coffee & Connect? ‘Wie niet netwerkt, die niet wint!’”

Brede ondersteuning van het werkveld

Voor wie niet aanwezig kan zijn op het netwerkmoment, wordt er na elke Coffee & Connect een korte samenvatting gestuurd naar alle kernactoren. Zo kunnen zo veel mogelijk basiswerkers optimaal profiteren van de tips en inzichten die tijdens het netwerkevenement gedeeld werden.

Toch vormt netwerken een belangrijk doel: 

“Elke onderlinge connectie die er tussen basiswerkers gelegd wordt, kan een mogelijke (hulp)lijn betekenen voor een cliënt en diens naasten.”

 

Over het GBO 

Het Geïntegreerd Breed Onthaal is een samenwerkingsverband gerealiseerd vanuit het Sociaal Huis, onder regie van het lokaal bestuur. Partners zijn minstens OCMW, CAW en de DMW. SAM ondersteunt de samenwerkingsverbanden GBO met leren en  kennisdeling.  

Lees meer over het GBO en de ondersteuning door SAM.