NAH 2. Revalideren na een niet aangeboren hersenletsel

Revalidatie heeft als doel zoveel mogelijk activiteiten weer zelfstandig te leren uitvoeren. Het waarom en de inhoud van de revalidatie worden in deze brochure uitvoerig beschreven.

Het revalidatieteam met zijn verschillende disciplines komt eveneens aan bod.

Na de acute behandelingsfase is een snelle doorverwijzing naar een revalidatiecentrum aangewezen. Het aanbod van deze centra wordt toegelicht.

Verder volgt een overzicht van sociale voorzieningen en tegemoetkomingen.

Ten slotte nog enkele tips die belangrijk zijn tijdens de revalidatie.

Achteraan vind je nuttige contactgegevens en websites met meer informatie over NAH.

 

De papieren versie is te verkrijgen bij SIG vzw, info@sig-net.be, waar je deze mag ophalen of toegestuurd krijgt tegen portkosten. 

Annie Crombez, Bieke De Roo, Engelien Lannoo, Greet Van Mechelen, Marc Van Weddingen, Nathalie Ansoms
Uitgever:
SAM (voorheen SEN)
Publicatiedatum:
2015
Prijs:
€0.00